L
En handhållen analysator för materialidentifiering.

Mitutoyos mätsystem Quick Image 2d som bygger på visionteknik och programvaran Qipak v5 gör att dimensionsmätningar kan genomföras med en enda knapptryckning. Mätnoggrannhet-
en är ±2,7 eller ±4 µm. Det manuella xy-bordet har fem mätområden som medger mätning av arbetsstycken på 400×200 mm. Skärpedjup på 22 mm gör det möjligt att mäta detaljer med flera olika höjder, liksom cylindriska, utan omfokusering. Godkänd eller inte godkänd detalj markeras med grönt eller rött ljus.
Mitutoyo