L

Eplan Preplanning är en programvara för planeringsfasen i ett projekt, då man beskriver strukturen för en maskin eller anläggning innan detaljkonstruktionen inleds. Ingenjören kan definiera de centrala automationsstrukturerna och placera enheterna inom denna struktur. Automationsprocesser som att definiera
fältinstrumentering stöds också. Eplan Preplanning möjliggör insamling, registrering och mallbaserad hantering från preliminär information hela vägen till detaljerade specifikationsdata för konstruktion av utrustning. På så vis blir det möjligt att bestämma antalet enheter som krävs, välja de nödvändiga automationskomponenterna och göra kostnadsberäkningar.