L

Genom att smc:s nya cylindermonterade strypbackventiler är utrustade med en inställningsskala blir det möjligt att undvika felaktiga inställningar och besvärliga injusteringar. Det blir också lättare att dokumentera inställningarna i handböcker, instruktioner och andra styrdokument. Strypbackventilerna går att läsa av från flera vinklar, de har ett låsbart vred för manövrering, fast stopp i stängd position och låsning av inställt flöde via tryck på vredet. Antalet injusteringsvarv på vredet utgår alltid från samma position, vilket förbättrar repeterbarheten vid flödesinställningen.
SMC Pneumatics