L
Industri 4.0 utgått från att produkten bär mig sig koden för hu den ska tillverkas. För att det ska fungera i praktiken, krävs en gemensam standard.

Standard för Industri 4.0 underlättar internationellt arbete. Europeisk IT-agenda vill lyfta fram standardiseringens nytta när det gäller att förnya industrin. Därför satsar eu-kommissionen på en rullande plan för standardisering inom it-området som uppdateras vartannat år.
– En av nyheterna i årets utgåva av it-agendan är att den nu också behandlar den så kallade advanced manufacturing, det vill säga det som framför allt i Tyskland kallas industrie 4.0, (integrering av it i industriprocesser), skriver sek, Svensk Elstandard i en kommentar till rapporten.


Processtyrning
Inom det området lyfter eus rapport fram några pågående arbeten med standarder inom området industriell processtyrning. De är bland annat iec 62443, Network and system security in industrial communication networks, och iec 62541 om opc-ua.
opc-ua är en plattformsoberoende standard som medger kommunikation mellan olika typer av enheter och över olika slags nät. Den är avsedd för system för tillverkning och underhåll med koppling till andra system, exempelvis för över-vakning och datainsamling, scada och företagsintegration, mes. Andra projekt som eu:s nya it-rapport refererar till är iso tc 184 och iec tc 3 kring produkt- och processdata.
Nationella planer
Rapporten länkar bland annat till några olika nationella planer för industrins modernisering. Bland annat till de tyska och franska handlingsplanerna, som båda betonar betydelsen av standardiseringen.