L
Motorer  är exempel  på energislukande utrustning  som med fördel kan effektiviseras.

I slutet av 2014 och början av 2015 genomförde Siemens en stor studie bland världens tillverkande företag för att undersöka i vilken utsträckning de förbrukar mer el än vad som är nödvändigt. Nu har Siemens sammanställt undersökningen i en rapport.
Uppskattar potentialen
De så kallade topp-20 tillverkare av industriutrustning i Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Polen, Ryssland, Skandinavien (Sverige, Finland, Norge och Danmark), Spanien, Storbritannien, USA och Turkiet tillfrågades. Företagen ombads att uppskatta potentialen för eleffektivitet, baserat på dagens tillgängliga effektiviseringsteknik.


Spanien bäst
 Studien beräknar hur stor del av den befintliga elkonsumtionen som hade kunnat sparas om mer eleffektiv utrustning installerats och visar att 15,6 procent av elförbrukningen hade kunnat sparas in i de nordiska länderna som undersökts.
Överkonsumtionen av el var högst i Ryssland (19,1 procent), lägst i Spanien (14,2 procent) och Tyskland (14,5 procent). Resultatet tyder på att investeringar i eleffektiv utrustning har betydelse när det gäller att sänka elkonsumtionen, anser Siemens. Spaniens ledande position förklaras i rapporten delvis med att de spanska tillverkarna har satsat på att själva generera solenergi på plats för att på så sätt minska förbrukningen av köpt el.
 De goda siffrorna  för Tysklands del förklaras med att de inhemska företagen redan har genomfört omfattande effektiviseringar.
– Ny utrustning leder ofta även till produktivitets- och kapacitetsförbättringar vilket är en extra bonus som förbättrar affärsresultatet, skriver Siemens.