L
– 3G-uppkoppling längs hela tunnelbanesystemet, både ovan och under jord, är ett exempel på teknik för den smarta staden.

Många betraktar fortfarande den Smarta staden som en framtidsvision, men faktum är att den redan är här. Det tycker i alla fall Michael Thydell, strateg vid konsultföretaget Sweco. Under mässan och konferensen Ecoforum som genomfördes i Stockholm den 22-23 april, berättade han om de tekniska  möjligheter som finns när det gäller smarta lösningar för stadsutvecklingen. 

– Tänk på vad smarta telefoner har åstadkommit på bara en handfull år!  Olika processer och komponenter som vi räknar in i begreppet den Smarta staden används redan.  3g-uppkoppling i hela staden och längs hela tunnelbanesystemet, både ovan och under jord är ett exempel på det. Det är också den infrastruktur som är grunden för Internet of Things, en teknik som kommer allt mer, säger Michael Thydell.
Infrastrukturen är nödvändig för att få en mängd olika tekniska lösningar i olika projekt att fungera. Till exempel parkeringsautomater i nätverk, bensinpumpar, övervakningskameror, busskommunikationssystem  och liknande. Allt detta är saker som nyttjar 3g och gprs och andra mobila system istället för fast kommunikation.
– Man kan tänka sig att nästa generations mobila protokoll i mycket större utsträckning kommer att vara någon form av WiFi, med en enorm mängd mindre, svagare stationer. Helsingborg är ett exempel på en stad som ligger långt fram i Sverige när det gäller utveckling av smarta funktioner med WiFI.
Tillsammans med Stockholms stad driver nu Sweco ett eu-finansierat projekt som heter Grow Smarter. Inom ramen för projektet kommer de att testa de senaste miljötekniklösningarna. Bland annat Internet of Things, iot, som är en av de stora utvecklingsplattformarna med en enorm ekonomisk potential.
 – Drift och underhåll kommer att kunna hanteras på ett helt annat sätt än idag. Den som tillverkar och äger produkter, som hissar eller olika driftssystem, kommer att kunna följa underhålls- och servicebehov i realtid, säger Michael Thydell.  Till IOT kan kopplas även Big Data, insamling av stora datavolymer som mätdata från energisystem, om inneklimat och utsläppsmängder.