– Elektronikens utveckling saknar motstycke. Bättre, billigare, snabbare, mindre. Allt går i en hisnande fart, säger Maria Månson.

Den svenska elektronikbranschen har fått en ny innovationsagenda. Den heter Smartare elektroniksystem för Sverige och syftet är att inkludera elektronikforskning i de så kallade Sio-områden (det vill säga Strategiska Innovationsområden som utses av Vinnova och som får en långsiktig statlig forskningsfinansiering).                                                                – Elektronik är en av grundområdena för utveckling av all avancerad teknik. Så mycket som 80 procent av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam produktion, säger Maria Månson, ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik.


– Elektronikens utveckling saknar motstycke. Saker blir bättre, billigare, snabbare, mindre. Och allt går i en hisnande fart. För industriella svenska flaggskepp, till exempel automation, telekom, life science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga. För oss i Sverige är det oerhört viktigt att vi verkligen ska kunna dra nytta av den här utvecklingen. En trend på senare år är den så kallade ”Onshoringen”, dvs. att storföretag tar hem sin produktion från låglöneländer.
Agendan ”Smartare elektroniksystem för Sverige” beskriver varför Sverige måste satsa på smarta elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde och varför det behövs en bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.
– Vi har under det senaste året kartlagt hur svensk industri ser ut och kommit fram till att nästan 15 000 företag är direkt beroende av elektronik i sin produktion. Att 7 700 företag använder elektronik i sina egna produkter och att 3 600 företag är verksamma inom framställning av elektronik. Branschen sysselsätter 48 000 personer och omsätter 253 miljarder svenska kronor varje år, säger Maria Månsson.
Inom ramen för den nya Agendan har elektronikbranschen identifierat tre huvudområden; effektivare värdekedjor, framtida spetsteknologiområden och kompetensförsörjning.
Arbetet leds av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Swerea IVF, Photonic Sweden, Chalmers, kth och och Luleå tekniska universitet.