L
Intern lufttillförsel gör att ingen extern slang mellan magnetventilen och cylinderkammaren behövs.

Familjen Sisto-Lap 500 har utökats med ett dubbelverkande eller enkelverkande pneumatiska manöverdon. Det är konstruerat för ventiler med en linjär rörelse till exempel kägel-, kil-slids- och skjutspjälls-ventiler. Manöverdonet består av två kolvar i tandemutförande monterade på samma kolvstång. Med en kolvdiameter på 500 mm och ett styrtryck på 7 bar i en dubbelverkande konstruktion, kan manöverkrafter på 250 000 N uppnås. Intern lufttillförsel gör att ingen extern slang mellan magnetventilen och cylinderkammaren behövs. En fjäderenhet manövrerar ventilen till ett säkert läge vid ett tryckluftsbortfall. Manuell manöver och mekaniskt rörelsestopp för stängda och öppna lägen är tillval.
KSB

Aktuellt nummer