L

Så undviker du risker med ljusbågar

– Svenska företag som själva utför elinstallationer är rätt duktiga på att hantera säkerhetsfrågor enlig den nya Elsäkerhetslagen, konstaterade ssg konsulterna Patrik Eriksson och Johnny Jansson när de på uppdrag av Elmässan i Kista pratade på en konferens om just säkerhet.
Foto: Dagmar Zitkova

Elsäkerhetskonsulten SSG lanserar Vägledning för hantering av ljusbågsrisker.  För att företagen ska kunna minska risken för olyckor i samband med ljusbågar, har elsäkerhetskonsulten ssg tagit fram en ”Vägledning för hantering av ljusbågsrisker”. Vägledningen ger förslag på konkreta åtgärder om hur man skyddar sig och hur man ska göra arbetsmiljön säkrare.


Kunskap behövs
För att kunna göra en bra riskbedömning, måste man ha bra elkunskaper, anser SSG.
En ljusbåge i en elanläggning kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden. Mellan år 2000 och 2015 inträffade cirka 200 ljusbågsolyckor som gjorde att de anställda tvingades till vård och sjukskrivning. Vid ett fall hade olyckan till och med dödlig utgång.
Den nya standarden, SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, är utarbetad av SSGs egen elkommitté som har gjort det i samarbete med en arbetsgrupp från svensk industri, energibolag och branschens olika tillverkare och leverantörer. Allt för att hjälpa anläggningsägaren att bättre visa vad man har för risknivå kring ljusbågar, och hur elektrikern kan skydda sig.
Ny Elsäkerhetslag
– Industriföretag som gör elinstallationer i egen regi  jämställs med andra installationsföretag och är skyldiga att följa den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft den första juli 2017, säger, Johnny Jansson, konsult på SSG.
I höstas arrangerade Elmässa i Kista en hel dag med föreläsningar om hur den nya elsäkerhetslagen tillämpas på svenska industriföretag. Patrik Eriksson och Johnny Jansson, båda elsäkerhetskonsulter på SSG, blev inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter i frågan.

Dagmar Zitkova Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad tisdag, 02 januari 2018 08:16

Sök i nyheter