ABB presenterar en ny robot och nya partnerskap

Foto: ABB Per Vegard Nerseth, chef för abb:s enhet Robotics, och Sami Atiya, divisionschef för Robotics and Motion, tillsammans med den nya medlemmen i Yumi-familjen. Foto: ABB Per Vegard Nerseth, chef för abb:s enhet Robotics, och Sami Atiya, divisionschef för Robotics and Motion, tillsammans med den nya medlemmen i Yumi-familjen.

Ny robot och nya partnerskap står på dagordningen när ABB slutspurtar året. En ny, enarmad, samarbetande robot förhandsvisades på mässan i Tokyo. I slutet av november passade ABB på och gjorde en förhandsvisning av sin nya samarbetande robot. En enarmad variant av Yumi. Presentationen skedde på mäsan International Robotics Exhibition (Irex) 2017 i Tokyo men roboten kommer att lanseras officiellt först 2018.

Även denna robot är avsedd för montering av små komponenter med en nyttolast på 500 gram med funktioner för "lead-through-programmering", vilket gör att man slipper specialutbildning av operatörer.
– Det kompakta formatet gör det enkelt att integrera roboten i befintliga monteringslinjer, uppger ABB.
Men ABB satsar ytterligare på samarbetande robotar. Detta  genom en ny samarbetespartner, nämligen japanska Kawasaki.
I slutet av november meddelade ABB och Kawasaki Heavy Industries, båda verksamma inom industriautomatisering och robottillverkning, att de har inlett ett samarbete kring samarbetande robotar (framför allt de tvåarmade).
Samarbetet innebär att de tillsammans utvecklar gemensamma tekniska lösningar samtidigt som de fortsätter oberoende av varandra med tillverkning och marknadsföring av sina egna produkter.
Opinionsbildnig
Sammarbetet omfattar även utbildning av beslutsfattare, icke-statliga organisationer och allmänhet om fördelarna med automatisering med samarbetande robotar samt framtagning av gemensamma industristrategier för säkerhet, programmering och kommunikation, uppger ABB.
Samarbetet innebär också ett samarbete över gränserna då abb är verksamt på marknaden i Europa och Kawasaki främst i Asien.
– Skalan och förändringstakten i dagens robotindustri är otrolig, säger Per Vegard Nerseth, Managing Director för ABB:s Robotverksamhet.
Nya strategier
– Förutom teknikerna bakom samarbetande robotar finns det också ett behov av nya innovativa sätt att arbeta tillsammans och skapa gemensamma industristrategier för säkerhet, programmering och kommunikation.”
Ett annat strategiskt samarbete  som abb annonserade ut i slutet av november är ett globalt partnerskap med Hewlett Packard Enterprise.
IT-hybridlösningar
I detta samarbete kommer företagen kombinera abb:s digitala koncept, abb Ability med hpe:s it-hybridlösningar. Tillämpningarna finns inom förädling av insamlade industridata för att öka kundernas effektivitet och flexibilitet i driften.
Tillämpningarna handlar  om molnplattformar som Microsoft Azure och olika it-system som körs i företagsinterna datacenter.
Genom att använda rätt mix av it-plattformar kommer kunderna snabba upp databehandlingen på sina industrianläggningar och får effektiv kontroll av industriprocesser i anläggningar som ligger på olika platser.
– Tillsammans kommer vi att föra in intelligens från molnbaserade lösningar till interna driftsättningar på industrianläggningar och datacenter, för ökad drifttid, snabbhet och avkastning”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer i en kommentar till avtalet.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2017-12-05 07:58:13