EU-projekt utvecklar smarta energiapplikationer

Foto: Dagmar Zitkova I Malmöstadsdelen Hyllie bygger Eon den svenska demonstrationsanläggningen inom Finesceprojektet. Foto: Dagmar Zitkova I Malmöstadsdelen Hyllie bygger Eon den svenska demonstrationsanläggningen inom Finesceprojektet.

Ett nytt EU-projekt ska utveckla en öppen it-infrastruktur för smarta energiapplikationer. Projektet heter Finesce  (Future Internet Smart Utility Services) och ska genomföra tester i sju länder med 20 deltagande företag, organisationer och universitet.  Sverige representeras av svenska Eon, rapporterar företaget i en kommuniké.
– Projektets syfte är att ta fram innovativa informations- och kommunikationstekniklösningar för energibranschen. Detta möjliggörs genom olika tester kring bland annat smart energistyrning där företag från både telekom- och energiindustrin deltar. Projektet sätter effektiv energianvändning i bostäder och kommersiella fastigheter i fokus. Vi ska bland annat undersöka i vilken grad det är möjligt att skapa värden för systemet i stort genom att utnyttja den flexibilitet som finns i fastigheternas el och värmekonsumtion, säger David Lillienberg, projektledare för Eon Sveriges demonstrationsprojekt.
– Vi ska koppla upp ett antal fastigheter mot vårt energiövervakningssystem och undersöka hur vi kan utnyttja byggnadernas flexibilitet för att balansera utbud och efterfrågan i realtid.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-11-13 15:13:22