Kuka samarbetar med Virtual Manufacturing

Foto: Dagmar Zitkova Redan år 2013 väckte Kukas kollaborativa robotar uppmärksamhet på Hannovermässan. Robotar som kan arbeta sida vid sida med människor, helt utan burar och staket, är framtiden för den robotiserade tillverkningen, anser de flesta. Foto: Dagmar Zitkova Redan år 2013 väckte Kukas kollaborativa robotar uppmärksamhet på Hannovermässan. Robotar som kan arbeta sida vid sida med människor, helt utan burar och staket, är framtiden för den robotiserade tillverkningen, anser de flesta.

Kuka Nordic har slutit ett samarbetesavtal med en ny systempartner, Virtual Manufacturing, rapporterar Kuka.
Virtual Manufacturing är verksamt inom områdena automation, robotar, montering och logistik och tillhandahåller både konsulttjänster och produkter för produktions- och logistikutveckling.
Konkurrenskraft
– Med sin kraft och storlek är Kuka rätt partner för oss, säger Daniel Wigren, VD på Virtual Manufacturing. Våra kunder satsar på automatisering för att öka sin konkurrenskraft. Vår uppgift är att stödja deras automatiseringsprocesser både med enstaka robotceller och kompletta robotlinjer.


– Kuka är ett väl etablerat företag på automationsmarknaden, inom Industri 4.0 och är dessutom en av aktörerna som kommit längst när det gäller området kollaborativa robotar och mobilrobotik. Det betyder att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder olika lösningar för smarta fabriker, säger Daniel Wigren.
Nya områden
– Tillsammans kan vi revolutionera synen på automation inom industrin med fokus på kollaborativ och mobil robotik. Marknaden måste öppna ögonen inom nya områden där traditionell automation inte varit möjlig tidigare, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på Kuka Nordic.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-11-18 13:08:26