Tillverkande industri underskattar kundservice

Affärssystemleverantören Epicor Software Corporation har sponsrat en kartläggning av industriföretagens kundorientering, rapporterar Epicor i en kommuniké.
Undersökningen har genomförts av  idc och visar att en stor del av tillverkande företag saknar en kundorienterad kultur och har en outvecklad förståelse för vikten av en god kundupplevelse.
Kundorienterad strategi
– Undersökningen visar att många tillverkande bolag ligger efter – de förstår inte hur en kundorienterad strategi kan tillämpas inom organisationen och hur den kan stärka konkurrenskraften, säger Pierfrancesco Manenti, chef på idc Manufacturing Insights research.
Servicenivå
– En utvecklad servicenivå är särskilt viktig på mognare marknader där en god kundrelation idag är en kritisk framgångsfaktor. Vi råder tillverkare att ta en ordentlig titt på hur deras system och processer kan förbättras för att bättre stödja en kundorienterad strategi.
God service uppfattas som förmågan att leverera order med rätt kvalitet, kvantitet, datum och hela den eftermarknad som är relevant för produkten.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-12-29 23:00:00