Arbetsplatser ignorerar tidiga riskvarningar

Tidiga signaler om risker i arbetsmiljön ignoreras vid 60 procent av arbetsplatserna, rapporterar Arbetsmiljöverket i en kommuniké.
Under 2012-2013 har Arbetsmiljöverket inspekterat 4 500 arbetsplatser inom en kampanj som ingår i den så kallade Europeiska arbetsmiljöveckan, som har uppmärksammats i hela eu.


Inspektioner i Sverige
De allra flesta inspektioner i Sverige har skett vid arbetsplatser som inte haft besök av myndigheten tidigare.
Sex av tio av de 2 200 inspekterade arbetsplatserna brister i rutiner för att lära sig av tillbud – oönskade händelser eller situationer som skulle kunna leda till ohälsa eller arbetsolyckor.
– Det här betyder att de flesta arbetsplatser behöver jobba betydligt hårdare med tidiga signaler för att undvika arbetsskador i form av sjukdomar och olyckor, säger Jennie Karlsson, nationell samordningsansvarig för insatsen på Arbetsmiljöverket.
Fler brister
Kraven rörande tillbuden har att göra med brister i rapportering, hantering och samverkan på arbetsplatserna.
– På arbetsplatserna bör man egentligen se tillbuden som något bra. Om man drar lärdom av dem, behöver vare sig verksamheten, individen eller samhället betala de höga kostnader som arbetsrelaterad ohälsa skapar.
I år har de flesta, 1 270 inspektioner, gjorts inom tillverkning och byggsektorerna. Sektorn fastighetsskötsel fick 245 besök. Inom parti- och detaljhandel gjordes 150 besök. Övriga inspektioner fördelades inom en rad andra branscher. Arbetsplatser med mellan 2-9 anställda dominerade.
Värst ställt var det inom tillverkning och byggsektorn där 64 procent respektive 63 procent av besökta arbetsställen fick krav på sig.
Syftet med den här typen av inspektioner är att vidga förståelsen av tillbud.
Exempel på tillbud kan vara händelser som när det från verkstadstaket ramlar ner en lampa, eller när en handske fastnar i svarven. Men det kan lika gärna vara arbetspass då personal insjuknat och arbetsgivaren inte kallat in någon vikarie.
Arbetar på högvarv
– När ordinarie personal arbetar på högvarv för att täcka upp för sjukfrånvaro leder det ofta till stressrelaterade sjukdomar eller att personal råkar ut för en arbetsolycka, säger Jennie Karlsson.

 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-12-26 23:00:00