LKAB effektiviserar och minskar antalet konsulter

Foto: Dagmar Zitkova Färre konsulter och minskad personalstyrka på LKAB. Foto: Dagmar Zitkova Färre konsulter och minskad personalstyrka på LKAB.

LKAB fortsätter med åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet, rapporterar LKAB. Fokus ligger fortsatt på effektiviseringar genom kostnadskontroll, volymökning och bättre produktivitet.
Ett intensivt arbete pågår med omställning av organisationen i tre affärsdrivande divisioner för ökad produktion och sänkta kostnader.

Det effektiviseringsprogram som initierades 2015, med målet att minska antalet anställda med totalt 400 tjänster, slutfördes under första halvåret 2016, men LKAB ska fortsätta att minska kostnadsbasen.
Färre entreprenörer
– Genom att minska behovet av konsulter och entreprenörer samt ytterligare personalneddragningar motsvarande 200 tjänster, är målet att minska kostnaderna med minst 800 miljoner kronor till utgången av första kvartalet 2017, säger LKAB:s VD och koncernchef Jan Moström.
Under april steg spotpriset på malm till årets hittills högsta notering. Ökningen var till stor del driven av spekulation och stabiliserades kort därefter, uppger LKAB.
Järnmalmspriset
– Säkringarna gjordes vid de låga järnmalmspriser som rådde under fjärde kvartalet 2015. Säkringarna genomförs för att dämpa effekterna av pris- och valutaförändringar på marknaden. Det har inneburit att LKAB inte fullt ut kunnat ta del av prisuppgången under andra kvartalet 2016, säger Jan Moström.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-09-13 06:45:52