En ny stor stark från ABB

Fotograf: fotografen Den nya roboten  irb 6700 kan lyfta 300 kg och nå drygt 3 meter. Fotograf: fotografen Den nya roboten irb 6700 kan lyfta 300 kg och nå drygt 3 meter.

ABB har visat en ny generation stora och starka sexaxliga robotar med beteckningen irb 6700. De robotar som visats i höst kan hantera laster på 235 kg och under nästa år kommer robotar för laster upp till 300 kg. Största räckvidd är 3,2 m. Målet för konstruktionsarbetet har varit att ta fram en robot som ger lägre totala ägandekostnader, förklarar Ola Svanström, produktchef för stora robotar vid ABB.


– Med irb 6700 kan ägarkostnaden minska med upp till 20 procent, säger han.Driftkostnaderna har man minskat på flera sätt. irb 6700 har 15 procent lägre energiförbrukning än föregångarna, men än viktigare är att man minskat underhållskostnaderna genom att göra serviceintervallen längre och driftsäkerheten hög-re. Underhållet är också enklare när det väl behövs.
irb 6700 är byggd för så kallad ”integrated dressing”, vilket betyder att kablaget till stor del löper inne i roboten. På så vis slits kablarna mindre. Dessutom gör de inbyggda kablarna att roboten kräver mindre utrymme liksom att den blir enklare att simulera och programmera när man inte behöver ta så stor hänsyn till kablar som sticker ut. Roboten har också nya växellådor som inte behöver smörjas lika ofta och back-upbatterier med längre livslängd.I de fall då service ändå behövs, ska underhållet gå snabbare och enklare än på tidigare modeller. Motorerna är lättare att komma åt och den tekniska dokumentationen uppges vara lättare att förstå.
irb 6700 är cirka 5 procent snabbare än sina föregångare. Positionsrepeterbarheten är 0,04–0,06 mm, banrepeterbarheten 0,08–0,14 mm.En stor andel av de nya robotarna kommer att användas i bilindustrin, tror Ola Svanström. Men han understryker att de kan användas för maskinbetjäning och materialhantering i många olika industrier.

 

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2013-12-17 23:00:00