Det våras för svensk export

Foto: Dagmar Zitkova Svenskt näringsliv representerades av en affärsdelegation på Make in India i Indien tidigare i vår. Statsminister Stefan Löfven invigde den svenska paviljongen tillsammans med premiärminister Narendra Modi. Indien är en av världens snabbast växande ekonomier och förra året var Indien så kallat partnerland på industrimässan i Hannover. Foto: Dagmar Zitkova Svenskt näringsliv representerades av en affärsdelegation på Make in India i Indien tidigare i vår. Statsminister Stefan Löfven invigde den svenska paviljongen tillsammans med premiärminister Narendra Modi. Indien är en av världens snabbast växande ekonomier och förra året var Indien så kallat partnerland på industrimässan i Hannover.

Exportcheferna tror starkt på växande export under det kommande året.Det ser positivt ut för svensk export, rapporterar Business Sweden. Handeln inom Europa och mellan Europa och Nordamerika har vuxit betydligt snabbare än världshandeln och det har gynnat svensk export.
– Trots en internationell omgivning med låg ekonomisk tillväxt har vi fått en fortsatt återhämtning i Europa under 2015. Det har genererat ökade handelsströmmar inom Europa och mellan Europa och Nordamerika vilket har lett till ett utmärkt utfall för svensk export, sade Mauro Gozzo, när Business Sweden presenterade senaste Exportchefsindex tidigare i år.


Stark maskinindustri
Den svenska exporten av både varor och tjänster ökade totalt med 5,9 procent i fasta priser för 2015. Varuexportens ökning har landat på 3,3 procent medan tjänsteexporten ökade med hela 12,2 procent.
– De grupper inom varuexporten som har gått bra är bland annat maskinindustri och personbilar. För tjänsteexportens del har till exempel turism och it-tjänster ökat, men eftersom statistiken för tjänsteexport bara finns tillgänglig på en väldigt övergripande nivå är det svårt att veta exakt vika trenderna är, konstaterar Mauro Gozzo.
Investeringar tar fart
Under 2016 kommer de fasta investeringarna ta fart och västvärlden kommer att få den bästa investeringskonjunkturen sedan 2006. Den internationella konjunkturprognosen sträcker sig till och med år 2017.
Uppgången kommer att gynna svensk export och Business Sweden har reviderat upp exportprognosen för 2016 till 5 procent (från 4 procent som man tidigare räknade med).
Nyligen deltog en svensk delegation under ledning av statsminsiter Stefan Löfven i Make in India Week i Mumbai tillsammans med representanter från 18 företag. Bland andra har abb, Atlas Copco, Ericsson, Ikea, Saab, Sandvik, Scania, skf, Tetrapak och Volvo Buses ställt ut i den svenska paviljongen. Business Sweden har 2 kontor och ett 30-tal anställda i Indien.
– En annan viktig trend under 2015 är den markanta förbättringen av ekonomin i de central- och östeuropeiska länderna som Polen, Tjeckien, Ungern och Rumänien.
 – Det är väldigt glädjande att de är på banan, och det kommer att fortsätta förbättras under 2016, säger Mauro Gozzo, men tillägger att uppgången inte gäller Ryssland som har det fortsatt svårt.
Förändringar
Marknaderna i forna östeuropa har förändrats en hel del, konstaterar Mantas Zalatorius, regionchef för Östeuropa på Business Sweden.
– Företagen i denna region har börjat jobba mer långsiktigt med målsättningen att ingå i underleverantörsnätverk. Kvalitetstänkande börjar ersätta lågpris- och låglönetänkande, samtidigt som företagens egna investeringar i kapitalvaror med hög kvalitet, har ökat, säger Mantas Zalatorius.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-03-18 15:15:50