Dags att återindustrialisera Västvärlden

Dagmar Zitkova Både miljöminister Lena Ek och Socialdemokraternas Stefan Löfvén som sitter i oppositionen, konstaterade att produktionen är mycket viktig för hela den svenska ekonomin. Dagmar Zitkova Både miljöminister Lena Ek och Socialdemokraternas Stefan Löfvén som sitter i oppositionen, konstaterade att produktionen är mycket viktig för hela den svenska ekonomin.

I slutet av november bjöd Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, in en stor mängd internationella experter för att under deras stora idédag ge sin syn på hur viktig industriproduktionen är för ländernas utveckling. Bland talarna fanns svenska politiker, en representant från eu, en sakkunning från Barak Obamas administrationsråd för produktionspolitik, en chef för ett stort tysk forskningsinstitut, ett flertal representanter från akademin och ett flertal chefer från stora bolagskoncerner. Och tongångarna var enhetliga. Det är dags att återindustrialisera Västvärlden.

 


I krisens spår
Den djupa krisen som västvärlden precis tagit sig igenom visar att de länder som konsekvent varit försiktiga med att utlokalisera produktionen till låglöneländer, till exempel Tysklad men till en del även Sverige, har klarat sig bäst genom den djupa krisen i jämförelse med till exempel usa och Storbritannien som hade outsoursat mycket av produktionen. Bland annat bekräftades detta av David M. Hart, professor vid Georg Mason University som även ingår i Barak Obamas råd för produktion.
– I usa har handelsbalansen för avancerad produktionsteknik bara sjunkit djupare och djupare sedan år 2001.


Kraftfulla åtgärder
David M. Hart anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att få till en förändring och att industrins revitalisering är en av Obamas största huvudbry.
I detta fick han medhåll från Doris Schröcker, chef för enheten för Industriell Teknik vid eu-kommisionens Forskning och Utveckling.
– Det är livsviktigt för Europa att industrin stannar kvar och utvecklas här, säger Doris Schröcker.
Även våra svenska politiker var överens över blockgränserna när det gäller industrins betydelse för Sveriges utveckling. Miljöministern Lena Ek konstaterade att miljöpolitik idag handlar mer om en helhetssyn och utveckling av nya, effektivare och miljövänliga produktionssystem än om några direkta förbud.
– Vi står precis inför ett paradigmskifte på det miljötekniska området och det kommer att gynna Sverige. Svenska miljöteknikföretag kommer att kunna sälja in sig i andra regioner, som Kina, till exempel, säger Lena Ek. 


Rent produktionsvatten
Hon poängterar även att Kinas miljöförstöring är kopiös och att det finns en mängd processer som kräver både ren luft och rent vatten, där kommer Sverige att ha klara marknadsfördelar.
Industrirevolutionen 4.0 presenterades av professorn Detlef Zühlke från Tyskland som är chef för Institutet för  Artificiell Intelligens. Allt i framtidens fabrik är uppkopplat och flexibelt, man jobbar mot molnet i virtuella miljöer i en global värld som präglas av att alla prylar, all utrustning blir allt smartare och att det byggs virtuella världar kring produkterna. Detlef Zühlke sammanfattade industrirevolutionens fyra steg: ångmaskinen,  industrialiseringen, elektronisk automation och nu smart automation. 

 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-12-18 09:25:59