Pulsad luft sparar hälften av energin

Foto: Parker Hannifin Genom att pulsa luftblåsningen sparar Airsaver hälften av luften och därmed energin. Foto: Parker Hannifin Genom att pulsa luftblåsningen sparar Airsaver hälften av luften och därmed energin.

Luftblåsning svarar för en mycket stor del av luftförbrukningen i en verkstadsanläggning. För att minska förbrukningen har Parker Hannifin konstruerat en ventil som företaget uppger minska luftförbrukningen, och därmed energiförbrukningen, med upp till 50 procent.Ventilen som kallas Airsaver arbetar med pulsteknik. Systemet är i grunden en omställningsventil som konverterar det kontinuerliga luftflödet till luftpulser, utan att det behövs någon ytterligare styrning. På så vis skapas ett pulserande luftflöde med hög hastighet som fungerar för luftblåsning. Men när flödet är stängt mellan pulserna förbrukas ingen luft, vilket leder till lägre total förbrukning.


Detta ger flera fördelar. När luftförbrukningen minskar gör även energiförbrukningen det och därmed utsläppen av koldioxid. Det behövs dessutom inte lika stor kompressoreffekt.Airsaver kan monteras på anläggningar med elektriska magnetventiler för styrning av luftblåsningen utan något större ingrepp i systemet eller omprogrammering av styrsystemet. Det finns även passiva modeller av Airsaver för anläggningar med manuella kulventiler som klarar sig utan elförsörjning.
Det finns sju modeller av Airsaver för flöden från 150 till 15 000 l/min vid 5 bars tryck.

Läs mer om:
Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-11-03 09:01:40