Allsidig avsyning under skaktransporten

Foto: Conveyor 22 Ett visionsystem kan inspektera produkterna underifrån  genom transportrännan av härdat glas. Foto: Conveyor 22 Ett visionsystem kan inspektera produkterna underifrån genom transportrännan av härdat glas.

En skaktransportör är en utrustning som matar fram komponenter och produkter i en produktionsanläggning. Ofta handlar det om att mata fram dem till en plockutrustning, exempelvis en plockrobot. Innan de går vidare till nästa steg i produktionen eller till packning, är det inte ovanligt att produkterna ska inspekteras med hjälp av ett visionsystem. Ska inspektionen ske på alla sidor krävs vanligtvis att plockningsutrustningen vrider runt detaljen så att visionsystemet kan se den från alla sidor. Något som förstås tar tid i anspråk.


Det svenska företaget Conveyor 22 har en lösning  som snabbar på förloppet. Företaget tillverkar sedan tidigare en elektrisk skaktransportör som sätter en ränna i horisontell rörelse, vilket får det som finns i rännan att röra sig i önskad riktning.Nu har Conveyor 22 tagit fram en sådan transportränna i härdat glas. Placerar man en kamera under rännan som ser genom denna, och synkroniserar kameran med en kamera ovanför, kan produkten inspekteras på bägge sidorna redan under transporten. Därmed slipper man vända runt varje produkt efter att den har plockats upp och sparar på så sätt tid.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-05-21 13:43:39