Industrin kräver mer infrastruktur

Foto: Dagmar Zitkova 25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och stationer sattes upp under påskhelgen. Foto: Dagmar Zitkova 25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och stationer sattes upp under påskhelgen.

Trots stora pågående järnvägsbyggen är störningarna i tågtrafiken allt större. Offentliga investeringar i infrastruktur har under en längre tid understigit behoven. För industrins del betyder det att deras konkurrenskraft minskar, uppger Industrins ekonomiska råd i en ny rapport som de nyligen har lagt fram: Global arbetsmarknad, lönebildning, tjänster och infrastruktur.
– Förutsättningarna för att lokalisera och bedriva industriell verksamhet i Sverige påverkas negativt. Det behövs starkare finanspolitiska drivkrafter till både nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastruktur. Och bollen ligger hos politikerna, skriver de.


Storstäderna
– Regioner som förstår tillväxtlogiken förstår också att infrastruktur stödjer företagens leveranser och utbyten.
Av rapporten framgår att satsningar på infrastruktur krävs som mest i de större och täta regionerna.
Men påpekanden om investeringsbehoven kommer från flera håll. Trots det slog Trafikverket nyligen larm om att de kommer att tvingas att minska, eller helt upphöra med underhållet på vissa järnvägssträckor i Sverige.
Den 23 mars gick därför infrastrukturminister Anna Johansson ut med ett debattbemötande på departementets egen hemsida.
– Mer resurser och ökad statlig kontroll av järnvägsunderhållet är ett måste, skriver Anna Johansson och skyller, inte oväntat, på den förra regeringen.
– Trafikverket arbetar utifrån en budget med alltför lågt fokus på järnvägsunderhåll. Hårdast riskerar godstrafiken att drabbas. Icke fungerande godstransporter är ett hot mot jobb och tillväxt. Utan goda kommunikationer är risken stor att företag flyttar sin verksamhet till andra länder och regioner... Få vill se en överflyttning från järnväg till lastbil med ökade utsläpp och klimatpåverkan som följd. Och ännu färre vill se industrin försvinna, skriver Anna Johansson.
Många projekt pågår
Trafikverkets verksamhetsplanering bygger på en rullande, treårig underhållsplan. Den nuvarande gäller för åren 2015-2017.
– Sverige har en sliten järnvägsanläggning som är i behov av dagligt underhåll. Den ökade trafiken leder till ännu mer slitage, vilket kräver ännu mer underhåll. Samtidigt gör den ökande trafikmängden det allt svårare att få tillgång till tider i spår för underhåll, konstaterar Trafikverket.

Arbetar under helger
– För infrastrukturentreprenörer var påsken den mest arbetsintensiva helgen på hela året uppger Trafikverket som förutom de planerade avstängningarna drabbades av otaliga olyckor och oplanerade stopp för både fjärrtåg- och lokaltågstrafik. I Stockholm var spårtrafiken totalavstängd.
– Många arbeten i spåren innebär  nämligen att trafiken måste stängas av helt, både av byggtekniska skäl och av säkerhetsskäl.
Tusentals signaltrådar
Hundratals personer har till exempel arbetat under Påskhelgen. Totalt 25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och stationer sattes upp i de omfattande järnvägsarbeten som gjordes under påskhelgen.
– Trots att många reser med tåg under påskhelgen är det en av de storhelger som en avstängning påverkar allra minst, förklarar Susanne Blom, sektionschef på Trafikverket.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-04-30 12:35:04