Sverige fördubblar solcellskapacitet

Foto: Dagmar Zitkova Solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerades 36,2 MW. Det är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW. Foto: Dagmar Zitkova Solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerades 36,2 MW. Det är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW.

Solceller fortsätter att öka i Sverige, visar statistik som Energimyndigheten nyligen presenterat.
Under 2014 installerade vi 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013. Då tillkom solelanläggningar på 19,1 MW.
Miljö och oberoende
–Många vill investera i solceller för miljöns skull, andra för ekonomin och känslan av självförsörjning, skriver Energimyndigheten i en kommentar till statistiken.


– Allmänheten har överlag en väldigt positiv inställning till solceller. Det som är unikt med tekniken är att det hypotetiskt finns flera miljoner potentiella investerare, som kan ha helt olika anledningar att installera solceller. Vissa gör det för ekonomins skull, andra för miljön eller för känslan av att vara självförsörjande, säger Johan Lindahl på Uppsala universitet som har tagit fram den svenska statistiken åt Energimyndigheten.
Nätuppkopplade system
Sveriges solcellsmarknad har tidigare mest bestått av fristående solcellssystem som inte är uppkopplade mot elnätet. På senare år har dock de nätuppkopplade solcellssystemen ökat. Privatpersoner och företag bidrog till att fördubbla den nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige under 2014 med 35,1 MW.
Eluppvärmda hus
Den sammanlagda solcellskapaciteten var 79,4 MW i slutet av 2014 och producerar uppskattningsvis 75 GWh per år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22 700 kilowattimmar per år/hus.
– Sveriges installerade effekt är fortfarande mycket låg i jämförelse med de länder som ligger främst. Italien får i dag cirka tio procent av sin totala elproduktion från solen medan Sverige bara får 0,06 procent. Vi ökar alltså från en mycket låg nivå, säger Johan Lindahl.
Elcertifikatsystemet
Energimyndigheten hanterar Elcertifikatsystemet som är ett ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el. Idag finns 1 300 solcellsanläggningar registrerade i systemet men det finns betydligt fler ute i samhället.
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020.
Gemensam marknad
Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad vilket innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Enligt avtalet ska en första kontrollstation av elcertifikat genomföras under 2015 för att bedöma behovet av ändringar i de två nationella regelverken för elcertifikat. Tillsammans med Norge vill man producera ytterligare 13,2 TWh förnybar el fram till år 2020.
Många söker
– Det är många som söker elcertifikat för solcellsanläggningar, både privatpersoner och företag. Ansökningarna fortsätter attkomma in i hög takt och vi ser inga tecken på att trenden håller på att mattas av, säger handläggaren Carolina Fröberg på Energimyndigheten.
Nytt för 2015 är skattereduktionen som trädde i kraft i början av året. Det innebär att privatpersoner som levererar el till nätet kan få 60 öre extra per kWh från staten, utöver ersättningen från elhandlaren. Skattereduktion söker man hos Skatteverket.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-04-27 07:00:04