Skapar branschöverskridande samarbeten

Foto: Dagmar Zitkova –– Det är viktigt att vi kan mötas i branschgemensamma frågor. Foto: Dagmar Zitkova –– Det är viktigt att vi kan mötas i branschgemensamma frågor.

Branschorganisationen Svensk Automation har fått en ny VD. Therese Hazelius ersatte Mats Holme. Hon är utbildad jurist med erfarenhet från advokat- och patentbyrå och har tidigare arbetat med branschorganisationsarbete. – Det som är viktigt för oss nu är bland annat att satsa på branschöverskridande samarbete med andra, närliggande organisationer och branschföreningar. Det finns flera aktörer som engagerar sig i liknande frågor och om vi blir bättre på att samarbeta, kan vi uppnå viktiga synergieffekter, trots att vi kanske har olika nischer. Det är viktigt att vi kan mötas kring branschgemensamma frågor, säger Therese Hazelius.
Hit hör till exempel kompetens och utbildning. Det råder stor brist på ingenjörer och it-kunnig personal eftersom inte tillräckligt många utbildar sig i dessa områden. Dessutom väntar stora pensionsavgångar.


En annan högprioriterad satsning är att höja företagens konkurrenkraft på marknaden. Att hjälpa till med att göra branschföretagen mer kostnads- och resurseffektiva.
– Det är viktigt att vi lyfter fram gemensamma frågor kring automation, både fastighetsautomaton och industriautomation, säger Therese Hazelius. Branschorganisationen Svensk Automation bildades 2010 av tidigare automationssektionerna inom dåvarande im-föreningen, en förening som varit verksam sedan 1947 och organiserade leverantörsföretag inom elektronik och automation.
Svensk Automation samlar leverantörer av tjänster och produkter inom processautomation, industriautomation och fastighetsautomation.
– Vårt arbete kan sammanfattas som att vi strävar efter att skapa gemensam framgång för branschen och att profilera den. Vi arbetar med bland annat frågor kring leveransvillkor, marknadsstatistik och kompetensförsörjning.  
– Branschmässorna är viktiga affärsarenor för våra medlemmar. Vi samarbetar nära med Scanautomatic och Process Teknik, och Nordbygg där vi är med och planerar innehåll och upplägg.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-05-06 07:13:13