Danfoss har köpt Vacon

Foto: Dagmar Zitkova  Danfoss har köpt den finska tillverkaren av frekvensomriktare Vacon. Foto: Dagmar Zitkova Danfoss har köpt den finska tillverkaren av frekvensomriktare Vacon.

Det danska företaget Danfoss har köpt den finska tillverkaren av frekvensomriktare Vacon. Köpeskillingen var cirka 10 miljarder svenska kronor. Affären blev klar i december och arbetet pågår nu med sammanslagning av de två organisationerna. Målet är att detta ska vara helt klart till kommande årsskifte. Tanken är dock att Vacon ska finnas kvar som en egen produktlinje.


Vacon hade 1 700 anställda, medan Danfoss tills i december hade det dubbla, cirka 3 400 anställda som arbetade med frekvensomriktare. Detta är dock bara en del av Danfoss verksamhet. Företaget har totalt 24 000 anställda i hela världen och omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2013.
Förutom styrning av elmotorer ägnar sig Danfoss åt bland annat hydraulik, värme- och kylsystem.
– Vi ser klara synergieffekter genom köpet av Vacon, förklarar Arvid Bruhn, försäljningschef för Danfoss Drives i Sverige.
– De två företagen har varit starka inom olika segment. Vacon har varit starka på frekvensomriktare till tyngre industri, medan Danfoss har varit mer inriktade på lättare industri som livsmedelstillverkning.
Genom den här affären får Danfoss tillgång till ny kunskap som kompletterar den man haft sedan tidigare.
Startade i Vasa
Vacon startades i Vasa i Finland år 1993 under namnet Vaasa Controls när abb flyttade sin finska verksamhet inom frekvensomriktare till Helsinfors. Tretton av de anställda hoppade av och startade ett nytt företag. Några år senare bytte det namn till Vacon som alltså hade 1 700 anställda när Danfoss köpte företaget. Omsättning 2013 låg på 403 miljoner euro, vilket med dagens valutakurs motsvarar knappt 4 miljarder kronor.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-04-15 08:00:44