Inga hälsorisker med trådlöst enligt myndigheten

I slutet av oktober gick Strålsäkerhetsmyndigheten ut med ett meddelande om att exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker.

– Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen (who), skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Anledning till att myndigheten har tagit upp frågan är att svenska förskolor och skolor nyligen har fått information från den opinionsbildande insamlingsorganisationen Strålskyddsstiftelsen som i sin information varnat för hälsoriskerna med bland annat trådlösa datornätverk.

Men Strålsäkerhetsmyndigheten anser att Strålskyddsstiftelsens budskap inte vilar på vetenskaplig grund. Därför har myndigheten gått ut med sin kommuniké samtidigt som de har skickat ett brev till landets skolor.

Myndigheten anser att den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk exponeras endast för mycket låga nivåer av radiovågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har även mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö och långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker.

– Det finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljöer. Det anser i stort sett alla världens strålsäkerhetsmyndigheter, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vetenskapligt råd

– Vi har ett vetenskapligt råd för frågor som gäller elektromagnetiska fält, där etablerade och internationellt erkända forskare inom området ingår. Rådet bevakar och sammanställer för vår räkning den vetenskapliga utvecklingen inom området. 

Den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor. Det finns inte heller något övertygande vetenskapligt bevis för att svaga radiovågor innebär några hälsorisker. 

Exponeringsnivå

De mätningar som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort i skolmiljö med trådlösa datornätverk visar, att exponeringsnivåerna är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka bevisad hälsopåverkan.

Både routern och datorns nätverkskort sänder radiovågor. Dessa är av ungefär samma typ och styrka som från en mobiltelefon. Jämfört med en mobiltelefon blir dock exponeringen betydligt lägre från nätet. Det beror dels på att datorn och routern huvudsakligen sänder radiovågor när data överförs, dels på att apparaterna till skillnad från mobiltelefoner ofta inte hålls direkt mot kroppen.

Radiovågornas styrka minskar mycket snabbt med avståndet till sändaren. När man använder en trådlöst uppkopplad dator eller surfplatta exponeras huvudet för mindre än en tusendel jämfört med den exponering som en mobiltelefon kan ge.

En router som är i stand-by läge skickar bara data för att meddela datorer att nätverket är tillgängligt. Det innebär endast försumbar exponering för personer som vistas i rummet.

 

 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-12-03 12:30:00