Säkert på ASI-bussen

foto: dag toijer asi-modulen kan användas för nödstopp. foto: dag toijer asi-modulen kan användas för nödstopp.

På Industrimässorna i Malmö visade Bihl och Wiedemann en ny io-modul för asi-bussen med både säkerhetsanslutningar och vanliga ingångar. Modulen bw 3064 uppnår säkerhetsnivån pl e enligt Iso 13849-1. Den kan användas för anslutning av exempelvis nödstoppsknappar, ljusridåer eller dörrbrytare.
Säkerhetsmodulen har täthetsklassen ip 67. Den är utrustad med säkra ingångar, säkra utgångar och dessutom två till sex vanliga ingångar. Säkerhetssignalerna överförs med protokollet asi Safety till ett säkerhetsstyrsystem som sedan skickar styrsignaler tillbaka till io-modulens säkra utgångar – eller utgångar på en annan säkerhetsmodulBih

Läs mer om:
Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-04-13 14:27:36