Tusen bitinstruktioner på 0,6 µs

Foto: Dag Toijer Jonas Bjarnö demonstrerade abb:s nya centralenhet till styrsystemet ac 500. Foto: Dag Toijer Jonas Bjarnö demonstrerade abb:s nya centralenhet till styrsystemet ac 500.

ABB visade på Industridagarna i Malmö en ny centralenhet, cpu, till plc-systemet ac 500. Centralenheten som har beteckningen pm 595, kan utföra enkla bitinstruktioner, ordinstruktioner och avancerade flyttalsberäkningar med hög hastighet. För att använda det gamla måttet på en plc:s kapacitet, så kan pm 595 utföra 1 000 bitinstruktioner på 0,6 µs. Den kan också styra 64 axlar med en cykeltid på 1 ms.
pm 595 programmeras i Codesys. Programminnet är på 16 Mbyte och användarminnet är lika stort.

Centralenheten har gränssnitt för sju fältbussar inklusive industriversioner av Ethernet. På systemets bakplansbuss kan man ansluta en speciell säkerhetsstyrning och vanliga IO-moduler kan blandas med säkerhetsanslutningar till bakplanet. pm 595 finns en speciellt tålig version för svår miljö. Denna kan användas i temperaturer mellan –40 och +70 °C. Den tål kraftiga vibrationer och motstår svavelväte.
ABB

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-04-17 09:13:29