Legogubbe styr bilden på skärmen

Foto: Dag Toijer När legogubben med kameran flyttas på konferensbordet ändras bildvinkeln på väggskärmen. Foto: Dag Toijer När legogubben med kameran flyttas på konferensbordet ändras bildvinkeln på väggskärmen.

 Att få företagsledningen eller kunder att bli delaktiga vid demonstrationer på en bildskärm kan vara svårt. När en tekniker snabbt och vant byter bildvinkel eller flyttar objekt på skärmen med hjälp av mus och tangentbord har även den datorvane åskådaren problem att hänga med oavsett hur vackra 3d-projektioner som visas på skärmen. Men på Malmömässan visade företaget Virtuell Design en ny metod att styra bilden på en bildskärm, gärna en stor skärm upphängd på vägen. Det gör man helt enkelt genom att flytta runt fysiska objekt, exempelvis legogubbar, på konferensbordet.

På så vis kan alla delta genom att flytta, lägga till eller ta bort objekt på bilden, även den som inte är datorvan.Systemet består av två delar. Den ena delen är en stor demonstrationsskärm, exempelvis upphängd på väggen, där man kan visa maskiner, utformningen av en fabrikslokal eller en hel stadsmiljö i vackra bilder skapade av ett cadprogram eller motsvarande. Den andra delen är en skärm med en översiktlig bild infälld i bordet. På denna placeras olika objekt som markerar bildens utgångspunkt eller saker som maskiner eller hus som ska in på bilden. Flyttar man på exempelvis objektet utformat som en fotograf på bordsskärmen byts bildvinkeln på den stora skärmen. Och sätter man dit ett objekt som markerar en maskin införs en maskin på den stora bilden av en maskinhall. Flyttar med sedan detta objekt, så flyttas maskinen på bilden. Och det är fullt tillåtet att ha flera objektet samtidigt på bordet.Mixed Reality Interface, mri, är namnet på systemet. Bordsdelen består av en halvgenomskinlig glasskiva infälld i bordet, nytt eller gammalt. På denna projiceras under-ifrån en förenklad bild sedd i fågelperspektiv av det som ska visas. Under glasskivan sitter också en kamera som ser objekten genom glasskivan och registrerar var de finns.
Eftersom varje objekt har ett eget svartvitt mönster i botten, vet systemet hur de ska tolkas och vad som händer om de flyttas eller tas bort. Själva visningsdelen är ett program för 3d-projiceringar. mri kan använda data från flera olika cadprogram.
Virtuell Design

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-04-14 14:04:56