Nöjda utställare på Industridagarna i Malmö

Foto: Dag Toijer – Prototypen tillverkad av en 3d-skrivare fungerar som diskussionsunderlag när vi träffar kunder, visade Jan Efland från Bihl och Wiedemann. Foto: Dag Toijer – Prototypen tillverkad av en 3d-skrivare fungerar som diskussionsunderlag när vi träffar kunder, visade Jan Efland från Bihl och Wiedemann.

Industridagarna i Malmö är årets enda stora svenska automationsmässa. Mässan som hölls i slutet mars hade växt betydligt sedan förra gången för två år sedan. I år var besökarna 4 259 stycken, en ökning med över 20 procent. Utställarna var 230 stycken, en ökning med över 50 procent.
Industridagarna är förvisso ingen renodlad automationsmässa, utan fem mässor som går parallellt. De två områden som ligger den här tidningen närmast är Automation och Process, som tillsammans omfattade cirka 100 utställare. Men även de tre andra delmässorna ligger nära automationsområdet: Underhåll, förpackningsmässan Empack samt Logistik.

Mässor som också kan ha ett värde för den automationsintresserade besökaren.På områdena Automation  och Process var de flesta utstälalarna positiva till mässan. Visst var besökarna mer spridda än på en mer renodlad automationsmässa, men som en utställare uttryckte saken: Det är ju kul att träffa människor från nya områden också. Och genomgående verkade de flesta nöjda med de kundkontakter de fått. Flera utställare menade också att en mässa i Malmö var ett bra tillfälle att skaffa sig kontakter i södra Sverige.
Ett inslag på Industrimässorna som väckte intresse bland besökarna var 3d-skrivarna. Tre montrar var helt ägnade åt additiv tillverkning, som är det mer officiella namnet på tekniken. Men man kunde hitta tillämpningar på 3d-skrivare även i andra sammanhang. Ett exempel fanns hos Bihl och Wiedemann. Företaget hade tagit fram en prototyp till en liten fördelarbox för asi-bussen och 24-voltsmatning med hjälp av en 3d-skrivare och tillverkat en prototypelektronik för funktionen.
– Det är en produkt vi kan tänka oss att tillverka men prototypen fungerar också som ett diskussionsunderlag när vi samtalar med kunderna, förklarade Jan Efland i företagets monter.
– När vi visar prototypen kan kunderna få idéer till andra lösningar som vi skulle kunna tillverka åt dem Och så kommer samtalet igång.Utställarna hade satsat på sitt mässdeltagande. Det var gott om monterpersonal och mycket att visa, även om montrarna inte var lika stora som på Scanautomatic eller Elmia Automation. Företagen visade många intressanta produkter och tjänster, bland dem flera nyheter. Några av dessa har vi samlat här på sidorna 50 till 52.

Läs mer om:
Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-04-10 12:00:58