Grönt datacenter värmer Faluns fjärrvärmenät

foto: Schneider Electric Falun bygger ett grönt datacenter på en sammanlagd yta om 23 250 kvadratmeter med en totaleffekt av 18 megawatt. foto: Schneider Electric Falun bygger ett grönt datacenter på en sammanlagd yta om 23 250 kvadratmeter med en totaleffekt av 18 megawatt.

Ett nytt och helt klimatpositiv datacenter har nu börjat byggas av Falu Energi & Vatten. Överskottsvärmen kommer att värma Faluns fastigheter via kommunens fjärrvärmenät.
Entreprenörsföretaget heter Eco dc och Schneider Electric ska leverera energieffektiva lösningar och produkter anpassade för datacenter, skriver Schneider Electric i en kommuniké.
ict-sektorn står för tio procent av all världens elkonsumtion, varav datacenter utgör en stor del. I dag finns det över tre miljoner datacenter i världen.

Påverkar miljön
– Det innebär att behovet av energi har ökat och det i sin tur påverkar miljön, säger Bengt Lindström, en av grundarna till företaget Eco dc och ett av företagen bakom affärsprojektet Eco Datacenter.
– Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och en stor del av energin används aldrig. Den släpps ut i atmosfären i form av värme.
Det nya centret i Falun bli helt klimatpositivt. Överskottsvärmen från centrets servrar och it-utrustning kommer att kopplas in i Faluns energisystem. Sommartid ska spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket användas för att driva maskiner som kyler dataservrar.
Elen till datacentret kommer enbart från förnyelsebar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle.
  Användningen av Internet ökar. Både för människor och saker.
– Spridning av Internet of Things bör inte ske på bekostnad av klimatet. Eco Datacenter visar vägen för grön dataanvändning, säger Marc Nezet, Sverigechef på Schneider Electric.
System i symbios
– Symbiosen mellan datacentret och det kommunala energisystemet gör att Falun kommer att avsevärt minska utsläppen av koldioxid, säger Bengt Gustafsson, vd på Falu Energi & Vatten.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-04-04 08:01:47