Energimyndigheten testade el-motorer

foto: Emerson Emerson Industrial Automation har bidragit med en pm-motor  till Energimyndig- hetens test. foto: Emerson Emerson Industrial Automation har bidragit med en pm-motor till Energimyndig- hetens test.

Testerna visar att permanentmagnetmotorer är effektivast. Energimyndighetens Testlab har testat elmotorer i olika effektivitetsklasser och med olika frekvensomriktare, skriver Emerson Industrial Automation i en kommuniké.
Det är det första testet i Sverige i sitt slag och visar att permanentmagnetmotorer har den högsta energieffektiviteten på marknaden.
Olika verkningsgrad
I testet ingick tre asynkronmotorer med olika verkningsgrad motsvarande effektivitetsklasserna ie0, ie2 och ie3.
Klass ie0-motorn var begagnad och användes i testet  som jämförelse.  Man ville helt enkelt kunna se hur den står sig i förhållande till nyare och effektivare elmotorer.


Asynkronmotorer har funnits länge och är en gammal, beprövad teknik. Två elmotorer med nyare teknik, en så kallad synkron reluktansmotor (Syn rm) samt en permanentmagnetmotor (pm) fanns med.
Elmotorerna har en effekt på 15 kilowatt och har valts ut eftersom de har olika verkningsgrad, från klass ie0, ie2, ie3 och ie4. Elmotorer i klass ie0 är mindre effektiva än elmotorer i klass ie4.
Ekodesignkraven
Alla nya elmotorer som omfattas av ekodesignkraven måste klara kraven på verkningsgrad för klass ie2 eller bättre. Ekodesignkraven gäller bara för elmotorn och inte för hela systemet.
De testade elmotorerna har valts ut för att representera elmotorer i olika energiklasser eftersom alla tillverkare har elmotorer i olika klasser. Elmotorn i klass ie0 i testet är begagnad eftersom det inte finns några nya elmotorer i den klassen på marknaden idag, uppger Emmerson.
– Vi på Emerson Industrial Automation tillverkar och levererar elektriska motorer i effektivitetsklass ie2, ie3 och ie4. Det är också vi som har levererat pm motorn som finns med i Energimyndighetens test, säger Fredrik Skog på Emerson Industrial Automation Sweden.
–Av testet kan vi utläsa att valet av frekvensomriktare påverkar verkningsgraden. Våra pm-motorpaket, inklusive frekvensomriktare, finns i effektområden från 3–550kW och i märkvarvtal från 375 –   5 500 rpm.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-31 06:36:55