Fler robotar i Kina än i västvärlden om två år

 Kina är en kraftigt växande marknad för industrirobotar. Kina är en kraftigt växande marknad för industrirobotar.

År 2017 kommer fler industrirobotar att vara verksamma i Kinas fabriker än i eu eller Nordamerika, rapporterar International Federation of Robotics (IFR).
Antalet kommer att fördubblas från 200 000 i dag till mer än 400 000 år 2017. I Nordamerika kommer siffran att stiga till cirka   300 000 och för Europas fem största ekonomier räknar man med cirka 340 000 robotar i industriproduktionen år 2017, visar IFR:s senaste rapport.


Kina är redan världens  största marknad för försäljning av industrirobotar, men då ska man komma ihåg att robotiseringsgraden är mycket lägre än den i västvärlden.
Hittills har Kina endast 30 industrirobotar per 10 000 anställda i tillverkningsindustrin medan Tysklands robottäthet är tio gånger större och i Japan är det faktiskt elva gånger fler robotar. I Nordamerika är robottätheten fem gånger högre än i Kina. Bilindustrin är den i särklass största kund för industrirobotar. Merparten av industrirobotar, 40 procent, används idag för hantering. På andra  plats kommer svetsning med 36 procent.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-26 10:27:04