Gör det enkelt så att inte bara nördarna hänger med

Foto: Dagmar Zitkova  Idag är elpriset lågt, så man tjänar inte så mycket på att sälja överskotts-el till elnätet. Foto: Dagmar Zitkova Idag är elpriset lågt, så man tjänar inte så mycket på att sälja överskotts-el till elnätet.

Allt fler har fått upp ögonen för solcellsproducerad el och antalet installationer av solpaneler på de egna fastigheterna ökar. Dels beror det på att priset på solceller har sjunkit och dels på att många har insett att man kan tjäna pengar på att sälja överskotts-el till det allmänna elenätet. Men än så länge finns det många men, konstaterar Faraz Azima, vd på elskling.se, ett företag som tillhandahåller en nätbaserad tjänst för jämförelse och byte av elavtal.

– Faktum är att priset på el är ganska lågt i Sverige just nu och ser ut att förbli det ett bra tag framöver. Vi har rätt stor produktionskapacitet, inte minst när det gäller grön el, tackvare den norrländska vattenkraften. Även vindkraften har ökat markant. Samtidigt har man i Sverige satsat stort på energieffektisering och en del tunga, energislukande industrier som pappersbruk, har under lågkonjunkturen tvingats minska sin produktion så även deras elkonsumtion sjönk. Ett stängt bruk under en period ger genast ett kännbart el-överskott, säger Faraz Azima.


Solcellsel är intressant i flera länder i Europa. I exempelvis Storbritannien och Tyskland har den fullständigt exploderat, men mycket tackvare ett frikostigt subventionssystem, konstaterar han.
Att producera solel för eget behov och därmed minska sitt elberoende kan vara bra även här i Sverige, både för villaägare och mindre företag. Men än så länge tjänar man inte så mycket på att sälja elöverskottet till nätet. Investeringskostnaden i en solcellsanläggnig är fortarande hög, verkningsgraden på solcellerna är relativt låg och marknadspriset på el är lågt, så investeringens återbetalningstid är lång. För att kalkylen ska gå ihop är det viktigare att man har bra koll på investeringskostnaden än att hoppas att elpriset ska gå upp några ören, menar Faraz Azima.
– Om man idag skall satsa på en egen mikroproduktion av solel måste man vara mer av en entusiast som brinner för miljöfrågor och därmed även för solel. Systemet är invecklat med olika former av skatter och elvatal. Att på ett enkelt sätt kvittera det man producerat mot det man konsumerat går inte på grund av Sveriges beskattningssystem som bara gör det hela krångligt.
– Så mitt råd till politikerna är: Gör det enkelt så att inte bara nördarna hänger med.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-20 15:34:28