Fotosensorer avbildar norrsken, jordens eget fönster mot rymden

Foto: Dagmar Zitkova Norrskensforskaren Urban Brändström visar hur solaktiviteten orsakar norrsken och olika typer av störningar i magnetosfären, jonosfären och på jorden vilket i sin tur kan påverka olika tekniska system. Foto: Dagmar Zitkova Norrskensforskaren Urban Brändström visar hur solaktiviteten orsakar norrsken och olika typer av störningar i magnetosfären, jonosfären och på jorden vilket i sin tur kan påverka olika tekniska system.

Just nu pågår kraftiga utbrott på Solen och vi kan se norrsken i hela Sverige under de närmaste dagarna. Men norrsken är inte bara vackert. Norrskensforskningen hjälper oss att förutspå solstormar som skadar teknik.Urban Brändström från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna är optisk norrskensforskare. Han har varit med och byggt upp mätsystemet Alis (Auroral Large Imaging System)med vars hjälp han samlar in optiska data om norrskenet.


Fotobaserade mätstationer
Mätsystemet är uppbyggt kring sex mätstationer med kameror som fotograferar norrsken med överlappande synfält från olika platser på en och samma gång. På detta sätt kan man få tredimensionella bilder genom att använda sig av tomografiliknande analysmetoder.
 Studier av fenomenet norrsken är viktiga. Norrsken kan betraktas som vårt fönster mot osynliga processer i den nära rymden. Det ger oss viktig kunskap om vad som händer i jordens närmaste omgivning.
Komplicerade processer
Norrskenet uppstår när solvinden växelverkar med jordens magnetosfär i komplicerade plasmaprocesser.
Urban Brändströms arbete är huvudsakligen grundforskning, som sett ur ett större perspektiv ger oss nya kunskaper om plasmafysik och rymdväder. Och rymdvädret i sin tur hänger tätt ihop med solens aktiviteter och de soleruptioner som leder till störningar i jordens magnetfält. Dagens högteknologiska samhälle blir allt känsligare för dessa störningar, därför behöver man veta allt mer om rymdvädret. Man vill kunna förstå hur störningarna uppstår och man vill framför allt kunna förutsäga när de ska inträffa.
Orsakar strömavbrott
Det har redan inträffat allvarliga incidenter med till exempel utbrända transformatorstationer och långvariga strömavbrott över stora områden som följd. Det är mest kraftledningsnätet som kan påverkas,  men även gps-utrustning och liknande.
– Strålningsutbrott på solen kan störa våra radiokommunikationer. Högenergetiska partiklar kan slå ut eller till och med förstöra satelliter. Störningar i jordens magnetfält leder till geomagnetiskt inducerade strömmar som hotar vår elförsörjning och kan även orsaka bränder i oljeledningar, säger Urban Brändström.
Sårbar utrustning
Sårbar utrustning finns i allt fler kritiska tekniksystem. Ett av många exempel på allvarliga störningar och haverier som tidigare inträffat är den så kallade Halloween-stormen, en intensiv rymdstorm som inträffade i slutet av oktober 2003 då norrsken observerades ända ner i Tyskland. Ungefär samtidigt blev 50 000 hushåll i Malmö utan el vilket orsakades av detta utbrott.
Institutet för rymdfysik har därför fått finansiering från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för  forskning som syftar till att förbättra de svenska varningssystemen för solstormar.
Obemannade mätstationer
 – Alis består av sex obemannade mätstationer placerade med ungefär 50 km mellanrum. Varje station är försedd med en mycket ljuskänslig vetenskaplig kamera (CCD eller EMCCD) som är monterad i ett positioneringssystem så att den kan riktas mot valfri punkt på himlen, förklarar Urban Brändström.

Läs hela artikeln här

Norrsken artikelbilden

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-18 10:05:19