Regeringen utreder energiförsörjningens utformning fram till år 2050

Foto: Dagmar Zitkova Särskild tonvikt ska energikommissionen lägga på framtida elförsörjning.Energiutredningen ska ge svar på vilka energikällor Sverige skall satsa på i framtiden. Bilden är från 2004 då Forsmarks tredje reaktor fick en ny, uppgraderad turbin. Foto: Dagmar Zitkova Särskild tonvikt ska energikommissionen lägga på framtida elförsörjning.Energiutredningen ska ge svar på vilka energikällor Sverige skall satsa på i framtiden. Bilden är från 2004 då Forsmarks tredje reaktor fick en ny, uppgraderad turbin.

Energiminister Ibrahim Baylan tillsatte en parlamentarisk energikommission som ska ta fram förslag på en ny energipolitik. Förslaget ska presenteras senast den 1 maj 2017.
–  En viktig fråga är behovet av elförsörjningen. Kommissionen ska därför ha ett särskilt fokus på el, skriver regeringen uttryckligen i uppdraget.
Kommissionens uppgift är att analysera hur behovet av energin förväntas att se ut i framtiden och utifrån det ställa samman två eller flera scenarier för tillförsel, överföring, användning och lagring av energi på längre sikt. Dessutom vill regeringen få förslag på de lagändringar som kan krävas.


Elanvändning minskar
Förra året blev ännu ett år med låg användning av el, visar statistik som Energi-myndigheten regebundet tar fram.
– Vindkraften slog ett produktionsrekord och nettoexporten av el blev den näst största någonsin. Det blev den lägsta elanvändningen sedan 1986, skriver Energimyndigheten.


Industrin drog ner
Industrins elanvändning uppgick till 49 TWh under 2014, vilket är nästan fyra procent lägre än motsvarande siffra för 2013. Det är fjärde året i rad som en minskning sker. Jämfört med 2013 är det användningen av el för papper- och papptillverkning som minskat mest.
Elproduktionen i Sverige under 2014 blev 151 TWh. Vattenkraften producerade mest, totalt kom 64 TWh, motsvarande 42 procent, från vattenkraften.
Kärnkraften producerade 62 TWh, det motsvarade 41 procent. Av Sveriges tio reaktorer har en varit ur drift hela året.
Vindkraften producerade 11,5 TWh under 2014. Sammanlagt kom åtta procent av den totala elproduktionen från vindkraften vilket var en ökning med 16 procent.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-13 09:00:02