Uttjänta batterier från elfordon ska buffra solel

Bosch, BMW och Vattenfall har tillsammans startat ett nytt projekt (Second Life Battery Alliance) vars syfte är att skapa ett storskaligt lagringssystem för energi från sol och vind. Systemet skall utnyttja uttjänta batterier från elbilar för att absorbera solenergi under dagtid och använda den på natten eller lagra vindkraftens energi och använda den när det inte blåser.


Stabilt elnät

Detta skulle skapa ett stabilare elnät, skriver de samarbetande företagen i en kommuniké.  
Elfordonens litiumjonbatterier har hög lagringskapacitet. De är fortfarande värdefulla i slutet av sin livscykel därför kan de användas som en effektiv, stationär buffertlagring under flera år.
Företagen behöver veta mer om hur dessa batterier fungerar och vilken användningspotential de har. Man behöver till exempel veta  hur de åldras, hur deras lagringskapacitet försämras och hur de beter sig rent allmänt.
Att skapa energilagringssystem är en väsentlig förutsättning för att kunna övergå till alternativa energkällor. Elektromobilitet, till exempel att kunna ladda fordon med solenergi på natten är en annan.
Lagringssytem

Dessutom ska ett välfungerande lagringssystem leverera sin energi snabbt för att stabilisera kraftnät som är en del av ett virtuellt kraftverk.
De nuvarande planerna är att bygga en förvaringsenhet med en effekt på två megawatt (MW) och en installerad kapacitet på två megawattimmar (MWh) i Hamburg.
Energin kommer att matas in i energibalanseringsmarknaden för att att balansera kortsiktiga fluktuationer i elnätet. Mer än 100 bilbatterier blir sammanlänkade för att nå dessa mål. Det ger tillräckligt med energi för att förse 30 hushåll på fyra personer med el i sju dagar. Partnerna planerar att lagringsenheten ska vara i drift i slutet av 2015.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-02 09:08:13