Verktygsmaskiner flyttar till Jönköping 2016

Foto: Dagmar Zitkova – Vi har jobbat för det här länge.  Nu täcker Elmia  verkstadstillverkningens tre viktigaste områden och det känns bra, säger Peter Scott. Foto: Dagmar Zitkova – Vi har jobbat för det här länge. Nu täcker Elmia verkstadstillverkningens tre viktigaste områden och det känns bra, säger Peter Scott.

 Från och med år 2016 flyttar mässan för verktygsmaskiner från Stockholm till Jönköping. Den kommer att heta Elmia Verktygsmaskiner och ska samarrangeras med de två sedan tidigare etablerade mässorna Elmia Automation och Elmia Svets- och Fogningsteknik. På det sättet knyter nu Elmia ihop hela området för verkstadstillverkning.– De här tre mässorna hamnar nu tillsammans i en produktionsteknisk mässfamilj, mitt i Skandinaviens mest industrialiserade område, säger Peter Scott, kommersiell chef för Elmiamässan.
– Trenden är att produktionsteknik integreras och då är det värdefullt att samla mässorna under ett tak. Det gör det enklare, inte minst för svenska underleverantörer, att kunna investera i modern produktionsteknik på hemmaplan. Vi ser fram mot att få utveckla den här mötesplatsen, både tillsammans med utställarna och tillsammans med de stora besökargrupperna.


Peter Scott är förhoppningsfull. Mässan har redan tidigare prövat konceptet under titeln Days for Industri.
– Den gången var det ett bredare koncepte vilket gjorde att det kanske uppfattades mindre relevant  De här tre mässorna är mycke mer renodlade och har en konkret inriktning, säger Peter Scott. Vi har våra samarbetspartners med oss vilket känns bra. De olika branscherna kompletterar varandra och skapar nya synergieffekter.
Mässorna arrangeras i partnerskap. För Elmia Automation är det Svenska Automationsgruppen (sag), som är en allians mellan branschföreningarna Swedish Industrial Robot Association, Swira och Transmissionsgruppen, tgs.
Bakom Elmia Verktygsmaskiner och Elmia Svets- och Fogningsteknik står svmf, Sveriges Verktygsmaskinaffärers förening, Fordonskomponentgruppen, fkg, Svenska Skärteknikföreningen, sktc och Svensk Industri-förening, Sinf.
Dessa organisationers medlemsföretag kommer nu att ställa upp tillsammans. På det sättet hoppas de att kunna stärka sin konkurrenskraft, och öppna upp för framtida kompetensförsörjning.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-02-23 13:53:05