Kuka köper Swisslogg

Foto: Swisslog Swisslog är etablerad inom området materialhantering. Foto: Swisslog Swisslog är etablerad inom området materialhantering.

Kuka köper lagersystemexperten Swisslog, rapporetar företaget i en kommuniké.
Det Schweizbaserade Swisslog omsatte förra året motsvarande cirka 5 miljarder kronor världen över, medan försäljningen för Kuka-koncernen, som har sitt fäste i Augsburg i södra Tyskland, låg omkring 17 miljarder kronor.


Stor i bilfabriker
Kuka står för en stor del av automationen hos biltillverkare som Volkswagen och Daimler, men intresserar sig även för snabbväxande mindre områden som flygplanstillverkning och verktygsmaskiner. Swisslog är känt som automationsleverantör och systemintegratör inom lagerhållning och distribution, men har även omfattande verksamhet inom automation för sjukhus. Kukas syfte med affären är att bli stabilare genom den ökade bredden, men även att göra Swisslogs lagerlösningar tillgängliga för befintliga Kuka-kunder i fordonsindustrin samt att nå samordningsvinster i utvecklingen av automationslösningar inför framtiden.
Kukas bud motsvarande cirka 2,6 miljarder kronor för Swisslogs aktier tillkännagavs i slutet av september. Swisslogs styrelse rekommenderar aktieägarna att tacka ja, men Kuka fullföljer köpet bara om minst två tredjedelar av aktierna kan komma i dess händer.
Swisslogs varumärke och huvudkontor blir kvar, uppger Kuka.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-10-23 08:13:49