Leif Sandvik löste problem med balanseringsförluster

Foto: Fotograf Gomer Leif Sandvik från iac Group ab i Göteborg (t h) belönades med årets monteringspris. Prisutdelaren var Mats Lundin, vd vid forskningsinstitutet Swerea ivf. Foto: Fotograf Gomer Leif Sandvik från iac Group ab i Göteborg (t h) belönades med årets monteringspris. Prisutdelaren var Mats Lundin, vd vid forskningsinstitutet Swerea ivf.

Leif Sandvik har tilldelats Svenska Monteringspriset 2014. Priset delades ut den 18 mars under årets Monteringskonferens,  rapporterar Svenskt Monteringsforum som delar ut priset.  


Juryns motivering
"Leif Sandvik har angripit ett viktigt problem, balanseringsförluster, både systematiskt och analytiskt. Genom beräkningar har han funnit lösningar som minskar behovet av överbemanning och ger montörerna möjlighet att överskrida takttiden utan att förluster uppstår. För att lyckas med helheten behövde antalet monteringsfel reduceras. Här har Leif Sandvik vänt på problemet.  Montörerna anger vad de utfört i stället för att få instruktion om vad som ska utföras. Monteringsfelen har härmed reducerats till nära noll," skriver juryn.
–Leif Sandvik har gjort ett mycket gediget produktionstekniskt arbete, säger Lars Oxelmark, Scania cv och ordförande i prisjuryn.
– Han har lyckats sänka monteringskostnaden trots mycket stor variation mellan produkterna. Det är den här typen av arbeten som svenska företag behöver göra.
För hög kapacitet
– Hittills har de flesta löst problemen med korta stopp i linjen genom att ha högre kapacitet än behovet. Typiskt har man kört på 105 procent av kundens behov. Det är inte bra, man får för höga kostnader.
Leif Sandvik arbetade själv som montör, men tyckte inte att helheten var effektiv nog. Han studerade och räknade och kom fram till nya lösningar där effektiviteten ökade och felmonteringarna nästan försvann.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-04-14 11:10:12