Nya lösningar sparar energi

Foto: Dagmar Zitkova – Det är vår senaste version av webbaserade styr- och reglersystem för energioptimering, övervakning, styrning och mätning av fastigheter och industrier. Systemet har större minne, smartare loggfunktioner och snabbare hårdvara, säger Bo Bergström, från Luleåbaserade Abelko Innovation. Foto: Dagmar Zitkova – Det är vår senaste version av webbaserade styr- och reglersystem för energioptimering, övervakning, styrning och mätning av fastigheter och industrier. Systemet har större minne, smartare loggfunktioner och snabbare hårdvara, säger Bo Bergström, från Luleåbaserade Abelko Innovation.

I början av april startade en ny omgång av tävlingen Green Innovation Contest. Den genomförs i anslutnig till Innovationsriksdagen i Göteborg. Green Innovation Contest är ett  projekt som leds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen. I tävlingen deltar privatpersoner, studenter, forskare, nystartade innovationsföretag och etablerade småföretag som har någon miljöinnovation på väg att bli en tjänst eller produkt på marknaden.


Miljöinnovationer
– Vi förväntar oss att få mer kunskap om företag som arbetar med miljöinnovationer, säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.
Myndigheten fördelar ca 1,3 miljarder kronor per år till insatser inom fou, demonstrationer, kommersialisering och innovationer inom fem prioriterade forskningsområden: energieffektivisering i industrin, kraftsystem som klarar förnybar elproduktion, energieffektivisering i bebyggelsen, ökad användning av bioenergi samt fossiloberoende fordon.    
Nyligen meddelade Energimyndigheten att företaget Climeon, som har utvecklat en nyskapande metod för utvinning av elenergi från restvärme har beviljats ett villkorslån på 14 miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra de första pilotinstallationerna.
– Lånet ska användas till att utveckla innovationen till en produkt för kommersiell användning genom att genomföra pilotinstallationer tillsammans med kunder inom tre applikationsområden. Climeons teknik bygger på en ny typ av "kemisk motor" som omvandlar varmvatten till elektricitet i en lågtrycksprocess. Metoden har en väsentligt bättre verkningsgrad än andra befintliga kommersiella metoder. 


El från spillvärme
Tekniken har potential att kostnadseffektivt producera el från spillvärme, geotermisk värme och solenergi. 

Smart energi på årets Nordbyggmässa

Många tillämpningar som visades i avdelningen Fastighetsautomation under årets Nordbyggmässa hörde till kategorin energieffektivisering. Panasonic har tillsammans med säkerhetsföretaget Verisure utvecklat en tillämpning med integrerad larm och värmepump för hemmet.
– Med hjälp av vår nya mobilapp kan man sänka värmeförbrukningen när ingen är hemma, säger Lars Halling på Verisure. Kopplingen till larmfunktionen gör att systemet vet när alla hår gått ut och larmat.
Abelko lanserar ett nytt styrsystem Imse Ultra.
– Det är vår senaste version av webbaserade styr- och reglersystem för energioptimering, övervakning, styrning och mätning av fastigheter och industrier.
– Systemet har större minne, smartare loggfunktioner och snabbare hårdvara, säger Bo Bergström, från Luleåbaserade Abelko Innovation.
Ozone Tech visade ett system för värmeåtervinning  i storkök och restauranger.
– Med ozon renar man den feta luften som annars slammar ingen värmeväxlarna, säger Stefan Lindskog  på Ozone Tech Systems.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-04-11 10:58:39