LKAB gör en ny miljardinvestering i Narviks hamn

Foto: Dagmar Zitkova  – Vi kommer att skapa redundans med två utskeppare så att vi kan lasta två båtar samtidigt, säger logisktikchef  Markus Petäjäniemi. Foto: Dagmar Zitkova – Vi kommer att skapa redundans med två utskeppare så att vi kan lasta två båtar samtidigt, säger logisktikchef Markus Petäjäniemi.

LKAB fortsätter att  bygga ut hamnen i Narvik. Nu gör bolaget ytterligare en investering på nästan en miljard kronor i ett nytt transportsystem från malmlager till skeppslastare.
Investeringen är en vidareutveckling av de byggnationer som LKAB tidigare genomförde.
Bland annat har all fineshantering flyttats under ett tak, en åtgärd som bland annat Narvik stad har krävt av lkab mest av miljöskäl.


Den nya satsningen består av flera delar och kommer att höja hamnens kapacitet.
En ny kaj har redan börjat byggas och ytterligare en skeppslastare ska uppföras. Dessutom kommer en helt ny siktstation där järnmalmpelletsen siktas att uppföras.  
– Vi skapar redundans för utskeppningen, säger Markus Petäjäniemi, LKAB:s direktör för affärsområdet  gruva och logistik.  
– På det sättet minskar vi vår sårbarhet för olika produtkionsavbrott och ökar utskeppningskapaciteten  från dagens 20 miljoner ton till nästan 30 miljoner ton om året.
Markus Petäjäniemi poängterar att produktionshöjningen inom lkab:s  hela tillväxtprogram ligger på uppemot 35 procent.
I den andra delen av ombyggnaden av hamnen ligger även en ny provtagningsanläggning.
– Nu har styrelsen, vid sitt senaste sammanträde, beslutat om investeringens  nästa del, säger Markus Petäjäniemi.  
I den tredje delen av tillbyggnaden ligger också en ny kontorsbyggnad samt en ny driftcentral.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-03-28 09:52:57