Mobil och läsplatta blir operatörspanel

foto: idea-teknik En läsplatta med hmi Droid fungerar som operatörspanel. foto: idea-teknik En läsplatta med hmi Droid fungerar som operatörspanel.

HMI Droid förvandlar Androidtelefonen och -surfplattan till en mobil operatörs-panel. Den kan kopplas upp mot plc:er över Wi-Fi, Bluetooth och mobilt Internet. Med Wi-Fi-överföring går det att uppnå svarstider på omkring 20 ms. Används mobilt Internet blir svarstiden längre men kan understiga 100 ms.


Den panel som läggs upp på skärmen kan innehålla olika typer av objekt, bland annat lysdioder i flera storlekar som visar status för digitala signaler med olika färger, numeriska fält som visar värdet av en variabel i styrsystemet och knappar som kan användas för att påverka logiska och numeriska variabler eller byta panel.
HMI Droid kan kommunicera via flera protokoll, bland dessa Modbus tcp. Fler är under utarbetande.
Arbetet att ta fram en version av hmi Droid för I-Pad och I-Phone pågår. Priset för Androidversionen är 479 kronor plus moms. I det ingår pc-programvara för att bygga upp och redigera panelerna.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-04-07 12:58:54