Sveat, ny förening för additiv tillverkning

Foto: Dagmar Zitkova Evald Ottosson säljer 3D skrivare på medlemsföretaget Protech. Han visar att skrivarna kan användas för tillverkning. Foto: Dagmar Zitkova Evald Ottosson säljer 3D skrivare på medlemsföretaget Protech. Han visar att skrivarna kan användas för tillverkning.

  I början av mars bildades en ny intresseförening för svenska leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning, Sveat (Svensk additiv tillverkning).  
Syftet med intresseorganisationen är att sprida kunskap om och användning av additiv tillverkning med 3D-skrivare som produktionsmetod.


Vill bidra med kunskap
– Vi svenska leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning, står beredda att bidra med vår kunskap om vad som är möjligt och om vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning. Vi vill inte att Sverige hamnar på efterkälken i denna banbrytande utveckling, säger Evald Ottosson, talesman för Sveat.
I skarp produktion
– Additiv tillverkning har använts i Sverige sedan 80-talet. Idag används tekniken fortfarande framförallt för framställning av prototyper. Föreningen vill belysa att tekniken går att använda till så mycket mer, även i skarp produktion.
–  Men vi kan inte göra allt själva, alla berörda delar av samhället behöver involveras för att kunna ta det helhetsgrepp som framtiden kräver för att Sverige ska vara i framkanten.
Medlemmar i sveat är Protech, 3D Center, Arcam, Digital Mechanics, GT Prototyper, Höganäs, Signcom, Skara Modell och Prototyp, Raps och Solidmakarna.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-03-13 14:39:00