Industrins brist på kvalificerad personal är rena skräcken

Toto: Särteknikcentrum All tillgänglig statistik visar att det kommer att saknas  150 000 kvalificerade medarbetare i industrin om 15 år, säger Ingegerd Green. Toto: Särteknikcentrum All tillgänglig statistik visar att det kommer att saknas 150 000 kvalificerade medarbetare i industrin om 15 år, säger Ingegerd Green.

Tillgång till rätt kompetens är direkt avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft.
– Det här är rena rama skräcken, säger Ingegerd Green, vd för Särteknikcentrum Sverige, ett nationellt utvecklingsbolag som ägs av Svenska Skärteknikföreningen och dess medlemsföretag.

–Om vi inte gör något nu kommer det att saknas runt 150 000 kvalificerade medarbetare i industrin 2030.  Vi har gått igenom statistik från Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Även om vi tar hänsyn till att industrin kommer att göra rationaliseringar i produktionen, kommer det inte att finnas tillräckligt många med rätt utbildning för att arbeta i framtidens industri. Många yrkesverksamma kommer att gå i pension. Vi har tittat på vilken utbildningsnivå som krävs för effektiv produktion och kopplat ihop detta med hur många ungdomar som går ut industrirelaterade utbildningar på gymnasiet och högskolan. Det går helt enkelt inte ihop.
– För att inte hamna i en kris måste systemet för kompetensförsörjning till industrin bli mer effektivt. Det bygger på två olika flöden av kompetens. Det ena handlar om vad som kommer ut från det formella utbildningssystemet. Det andra om vad som sker internt i företagen, säger Ingegerd Green.
Men för att lyckas måste samtliga industritekniska utbildningar i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och även olika arbetsmarknadsutbildningar på sikt utvecklas så för att möta de krav som industrin har på dem.
– Den stora utmaningen är faktiskt inte längre samarbetet med skolan. Istället gäller det  att snabbt komma igång med ett systematiskt kompetensarbete internt i företagen. Alldeles för många företag saknar en strategisk process för att kontinuerligt utveckla sina medarbetares kompetens. Där har vi mycket att göra!
– Vi måste visa vilka kompetensområden som är kritiska för konkurrenskraften och se till att personalen möter kraven. På Skärteknikcentrum Sverige har vi ett branschgodkänt system för validering och certifiering av yrkeskompetens inom tillverkningsindustrin. 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-03-18 14:01:11