Energibranschen investerar

Foto: Dagmar Zitkova Värmeverket i Kiruna ligger väldigt nära lkab:s järnmalmsgruva. Nu håller halva staden på att flyttas på grund av de markskakningar som gruvbrytningen orsakar. Kirunas hela värmenät byggs om i samband med stadsflytten.  Foto: Dagmar Zitkova Värmeverket i Kiruna ligger väldigt nära lkab:s järnmalmsgruva. Nu håller halva staden på att flyttas på grund av de markskakningar som gruvbrytningen orsakar. Kirunas hela värmenät byggs om i samband med stadsflytten.

Investeringsvolymerna inom energisektorn har ökat stadigt sedan början av nittiotalet, med undantag för ett fåtal år, visar en sammanställning från Statistiska Centralbyrån, SCB.
De största investeringarna genomförde energibranschen under 2012. SCB:s senaste investeringsenkät visar på att även fjolårets investeringar uppgick till samma höga nivåer. Energisektorn investerade då 37,2 miljarder kronor.


Trenden håller i sig
– Det mesta tyder på att den positiva trenden kommer att hålla i sig. I år planerar företagen för volymökningar på 11 procent.  Det innebär investeringar på uppemot 45,4 miljarder, skriver SCB.
Företag verksamma inom el och gas samt värmeverk minskade ifjol sina volymer med ett par procent och investerade 32,8 miljarder. I år planerar dock dessa företag för rejäla volymökningar och investeringarna väntas uppgå till 39,9 miljarder.
Fjolårets investeringar inom vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar ökade med nästan en tredjedel och uppgick till 4,4 miljarder. Ökningen väntas hålla i sig och i år planerar företagen att investera 5,4 miljarder kronor.
Exempel på företag som nyinvesterar är Värmeverket i Kiruna som ligger nära lkab:s gruva. Halva staden håller på att flyttas på grund av de markskakningar som gruvbrytningen orsakar.
Annars tillhör gruvnäringen de sektorer där investeringar väntas att minska, enligt SCB.
Gruvindustrin
Flertalet industrisektorer uppvisade negativa volymförändringar redan under 2013, enligt SCB. Den dittills investeringsstarkaste sektorn, gruvindustrin, minskade sina volymer med 8 procent och investerade 10,7 miljarder. Minskningen väntas hålla i sig och i år planerar gruvindustrin att investera 8,9 miljarder.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-03-24 13:56:49