Ny studie: Kompetens avgörande för den digitala omställningen

Telia, Ericsson och Arthur D. Little har tagit pulsen på den digitala omställningen inom tre svenska nyckelindustrier: tillverkning, gruvdrift och skogsbruk. I studien pekar nästan hälften av tillfrågade ledare inom dessa branscher att behovet av rätt kompetens och talang är en av de viktigaste förutsättningarna för att accelerera deras digitala omställning. 

 

I rapporten har flera framgångsfaktorer för en digital omställning identifierats. Två av de viktigaste är att göra omställningen till en strategisk fråga och att sätta människor i centrum för omställningen. Behoven av investeringar i nya digitala tekniker samt en framtidssäkrad digital infrastruktur är också väldigt viktiga. 

– Digital omställning är avgörande för både Sveriges och våra ledande exportföretags konkurrenskraft. De flesta av företagen inom industrin förstår detta och de verkar samtidigt vara på väg att skala upp sin digitala omställning. Trots det återstår utmaningar, och företag har svårt att ta projekt ur pilotstadiet och in i implementeringsfasen. Vår roll på Telia, med partners som Ericsson, är att tillhandahålla en robust och säker digital infrastruktur så att företag kan tillgodogöra sig ny innovativ teknik, säger Magnus Leonhardt, innovationschef i Telia Sveriges företagsaffär.

Några av nyckelinsikterna från rapporten är att tidiga användare (s.k. ”early adopters”) av ny digital teknik kan ha en EBIT-fördel på 46 procent jämfört med andra. Samtidigt kan de förbättra områden som effektivitet, marknadsandel, prisledarskap och kundlojalitet. 3 av 4 av de hundra tillfrågade ledarna inom de tre industrierna uppger att en digital omställning är väldigt viktig för deras företags strategiska agenda. Samtidigt kämpar många företag för att fullt ut implementera ny digital teknik, och mer än 50 procent av sådana initiativ befinner sig fortfarande i planerings- och pilotstadiet. Tillgång till digital kompetens är både en framgångsfaktor och en utmaning för att kunna skala upp sin digitalisering. 44 procent av de svarande säger att rätt digitala kompetenser är nyckeln till framgångsrik digital omställning av deras företag.

Mest populära digitala initiativ i varje industri:

  • Inom tillverkningsindustrin: Automation och prestationsmätning är de vanligaste typerna av digitala lösningar, fler än 60 procent av de svarande uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade robotar och sensorer för kvalitetskontroll av system och maskiner.
  • Inom gruvindustrin: Automation och digital drift är de vanligaste typerna av digitala lösningar i industrin. Två av tre företag har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade fordon och fjärrstyrning av maskiner.
  • I skogsindustrin: Digital drift, såsom fjärrstyrning och övervakning av maskiner eller fordon, är de vanligaste typerna av digitala lösningar inom skogsbruket. 70 procent uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: drönare för att övervaka och analysera skogar.
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-11-22 11:05:14