Schweizisk startup får ABB:s förtroende att driva nästa generations AMR:er

ABB ingår ett strategiskt samarbete med det schweiziska startup-företaget Sevensense, som grundades 2018 som en spinoff från ETH Zürich, för att förbättra ABB:s nya erbjudande med autonoma mobila robotar (AMR) med artificiell intelligens (AI) och visuell 3D-mappingteknik. Tekniken ger kunderna oöverträffad flexibilitet då de mobila robotarna kan navigera autonomt i komplexa, dynamiska miljöer inomhus och utomhus nära människor.

Samarbetet är ytterligare ett viktigt steg i ABB:s strategi att driva nästa generations flexibla automation och utvidga ABB:s portfölj inom robotik och automation efter förvärvet i juli 2021 av ASTI Mobile Robotics, en ledande global AMR-tillverkare. 

 

 

– Genom att integrera Sevensenses AI och 3D-mappingteknik med vårt AMR-erbjudande kan vi påskynda utbytet av dagens linjära produktionslinjer med helt flexibla nätverk.  I vår vision om den framtida arbetsplatsen flyttar AMR-robotar material, delar och färdiga produkter mellan smarta arbetsstationer i allt mer ostrukturerade, dynamiska arbetsmiljöer och vårt samarbete med Sevensense är ett viktigt steg i att förverkliga den visionen, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation

Sevensenses navigeringsteknik använder sig av avancerad datorvision och AI-algoritmer för att skapa en 3D-karta som är mer exakt än dagens 2D-lösningar, vilket leder till överlägsen navigeringsförmåga och mer kostnadseffektiva lösningar än skanningsbaserad navigering. En AMR-robot som är utrustad med 3D SLAM-tekniken (Simultaneous Localization and Mapping) kan exakt tolka den miljö där den befinner sig, identifiera en person, en pall eller en annan robot och autonomt fatta beslut om hur den ska navigera runt dessa hinder. Denna nivå av intelligens kommer att möjliggöra säkrare interaktioner mellan människa och maskin och säkerställa att materialflödena runtom på fabriker och lager är säkra och effektiva för att uppnå maximal flexibilitet och produktivitet.

ABB kommer att integrera Sevensenses mjuk- och hårdvaruteknik i sitt AMR-erbjudande och pilotkundsprojekt planeras under 2022.

Sevensense valdes ut som ABB Robotics samarbetspartner efter att företaget deltagit i 2021 års ABB Robotics Innovation Challenge, där prestanda för en rad visuella SLAM-lösningar utvärderades från ett antal olika globala teknikföretag.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-11-19 13:05:27