Finland först ut med kommersiellt 5G

Telia lanserar sitt kärnnät för 5G i Finland– det första kommersiellt tillgängliga mobilnätet för 5G SA i Norden och Baltikum. Den nya arkitekturen för 5G SA möter alla de krav på nätkapacitet och svarstider som nya applikationer i nätet kräver och gör det möjligt för företag och aktörer inom offentlig sektor att skapa privata nätverk, implementera applikationer för fjärrstyrning och att införa ytterligare automatisering inom industrin.

 

Nätet med 5G SA opererar som ett självständigt nätverk till skillnad mot befintliga 5G-nät som delar signalering och prioritering av datatrafik med befintliga 4G-nät. Det ger nät med 5G SA bättre kapacitet, ökad säkerhet, kortare svarstider och möjliggör även för att avsätta resurser i nätet till applikationer som kräver det genom så kallad network slicing. Med tekniken 5G SA skapas större möjligheter för 5G då nätet är byggt för att ansluta ett stort antal separata enheter och möta de krav som varje enskild applikation har. I Finland lanseras nätet med 5G SA initialt på ett 20-tal platser och kommer succesivt att byggas ut ytterligare.


Pekka Lundmark, Nokias VD och koncernchef, säger:

­–Vi är stolta över att ta det här viktiga steget med vår långvariga partner Telia för att utveckla nya 5G-tjänster för finska företag och konsumenter. Nokias teknik inom 5G SA core är en viktig pusselbit i att möjliggöra för avancerade 5G-tjänster i Finland och ett resultat av ett starkt samarbete mellan teamen på Nokia och Telia.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-11-17 13:26:26