Coboten blev lösningen på ökad efterfrågan

Mikael Andersson, maskintekniker på FT-Produktion. Men efter två dagars teoretisk och praktisk utbildning, är han även robotprogrammerare och robotoperatör. Foto: Universal Robots Universal Robots Mikael Andersson, maskintekniker på FT-Produktion. Men efter två dagars teoretisk och praktisk utbildning, är han även robotprogrammerare och robotoperatör. Foto: Universal Robots Universal Robots

Flexibla cobotar ökar kapacitet och medarbetarnöjdhet i svenska verkstäder. FT-Produktion i Åseda är ett levande bevis på det. De tillgodosåg den ökande marknadsefterfrågan genom specialiserad robotteknik som är utformad för att uppfylla automationsbehoven hos små och medelstora tillverkningsföretag.

 

FT-Produktion tillverkar metallprofiler som levereras till en rad olika kunder, bland annat biltillverkare, byggföretag och möbelindustrin. När de kontaktades av tillverkare som Volvo, Renault och Scania med stora förfrågningar var de tvungna att öka produktionskapaciteten. Men de visste att det inte är lätt att rekrytera kvalificerad personal. Lösningen blev att automatisera delar av verksamheten.

– Det är svårt att rekrytera den arbetskraft som behövs. Tack vare automation kan en operatör ha tre eller fyra maskiner i drift samtidigt utan problem. Vi försöker eliminera monotona, manuella uppgifter genom att robotisera de större produktionskörningarna, så att de anställda får mer tid till att arbeta med mindre körningar och får större variation i arbetet, säger Joakim Karlberg, som äger och driver verkstaden FT-Produktion tillsammans med sin syster.

För att möta efterfrågan investerade företaget i införandet av en flexibel robotcell bestående av en UR5-cobot från Universal Robots, två RG2-robotgripdon från OnRobot och en ProFeeder från EasyRobotics. Denna effektiva trio har automatiserat maskindriften hos FT-Produktion och innebär att de kan ta emot ordervolymer som är betydligt större och har kortare leveranstider – utan att be de anställda arbeta övertid.

– Vi valde en kombination av lösningar från OnRobot, Universal Robots och EasyRobotics eftersom de är enkla att programmera och att investeringen i den här lösningen skulle betala sig på bara nio månader, fortsätter Joakim Karlberg.

FT-Produktion upptäckte lösningen med cobotar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga lösningar som används med olika tillverkningsmaskiner.

Med coboten kan en körning bestående av 150 000 enheter tillverkas på mindre än två månader. Var 25:e sekund flyttar ett gripdon på robotarmen en obearbetad del och placerar den i en CNC-maskin. Under samma rörelse av robotarmen tar det andra gripdonet en färdig del från CNC-maskinen och placerar den i en behållare. Detta minskar cykeltiden med 12 sekunder per uppgift. Det gör att FT-Produktion sparar in 500 timmar när de tillverkar en serie på 150 000 delar.

Mikael Andersson är sedan tidigare maskintekniker på FT-Produktion. Men nu är han också, efter två dagars teoretisk och praktisk utbildning, robotprogrammerare och robotoperatör. Han kan enkelt installera, programmera, manövrera och konfigurera om lösningen.

– Det var faktiskt enklare att använda robotar än vad jag förväntade mig. Om man står där hela dagen och matar in delar i samma maskin, så känns det i varje led i kroppen vid arbetsdagens slut. Nu är mitt jobb mindre monotont och mycket mer intressant, säger Mikael Andersson och fortsätter: Jag skulle vilja se fler av dem här. Den här lösningen är så enkel att omkonfigurera att till och med små produktionskörningar är möjliga i fråga om kostnader.

Verkstaden tillverkar 650 olika aluminiumprofiler och tillgodoser 7 000 order årligen, med produktionskörningar som varierar från fem till 150 000 enheter. Med tanke på de varierande uppgifterna och volymerna så är flexibel automation helt nödvändig. En enskild cobotlösning måste kunna hantera många olika delar med så korta driftstopp som möjligt vid omkonfigureringar mellan produktionskörningar.

– Cobotarna tar inga jobb. Vi kan ta oss an fler order och leverera fler detaljerade delar med högre kvalitet när vi använder dem. De har varit enkla att installera och justera, så vi har kunnat göra allt själva, fortsätter Mikael Andersson.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-10-29 05:51:45