Slimmad trycksensor för IoT

 Foto Parker Foto Parker

Parker Hannifin, leverantör av rörelse- och styrningsteknik, har lanserat trycksensorn SCPSi med IO-Link-funktionalitet som enligt leverantören är smartare än sina föregångare.

Sensorn är kompakt och tack vare IO-Link-gränssnittet går den synnerligen enkelt och snabbt att driftsätta och ställa in parametrarna. Detta innebär att data blir tillgängliga snabbare och i standardiserad form, för användning i exempelvis ERP-system. 

Med hjälp av IO-Link-tekniken överförs data utan avbrott. Dataöverföringen baseras på en 24 V-signal som är fullständigt digital. Signalöverföringen är skyddad från extern påverkan. Måttavvikelser är därmed något som tillhör det förflutna, framhåller leverantören.

Med IO-Link-tekniken kan många olika slags värden mätas. Detta ger användaren flexibilitet och bättre möjlighet till integrering i befintliga system. Vilket i sin tur underlättar att utforma applikationer för tillståndsövervakning. Fjärrdiagnostik är också möjligt via IO-Link-sensorn. 

www.parker.com

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-10-08 14:12:59