Midrock förvärvar IT Automation i Malmö

IT Automation i Malmö IT Automation i Malmö

IT Automation är inriktat på it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. Företaget har också egna produkter för att digitalisera och effektivisera informationsflödena i produktionen. Huvudkontoret ligger i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien.

 

 

 IT Automation grundades 2004 och har sedan dess renodlats till system från ABB där företaget är Premium Value Provider, Prefered Suppliers och har ett tätt samarbete med ABBs utvecklingsteam.

Midroc Automation med 220 anställda och huvudkontor i Solna omsätter 800 miljoner kr.

www.midroc.se

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-28 14:30:59